P6020238Od piątku, 23 listopada - w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu prac przy przebudowie infrastruktury tramwajowej na Stogi - planowane jest zamknięcie torów tramwajowych. Od poniedziałku 26 listopada zamknięta zostanie także ul. Stryjewskiego. Na odcinku od ul. Stryjewskiego do przystanku Stogi Plaża obowiązywała będzie komunikacja zastępcza.

 

Zmiany w komunikacji miejskiej od piątku 23 listopada o godz. 18.00
Od piątku 23 listopada, od godziny 18.00 do niedzieli 25 listopada tramwaje będą kursowały wyłącznie do pętli na Przeróbce. Na trasie od Przeróbki do pętli Stogi Plaża kursowały będą autobusy komunikacji zastępczej T8, których trasa biec będzie ul. Sienną, Stryjewskiego i Nowotną.

Zmiany dla kierowców od poniedziałku 26 listopada o godz. 9.00
W poniedziałek, 26 listopada planowane jest zamknięcie jezdni ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ulicą Skiby. Nieprzejezdna będzie także ul. Nowotna, od ul. Stryjewskiego do ul. Kruczej.
Objazd w kierunku plaży wyznaczono ulicą Skiby, Niską, Rozłogi, Sokola i Kruczą.
W kierunku Górek Zachodnich kierowcy poruszać się będą ul. Falck Polonusa, Tamka i Kłosową.
Trasa będzie zamknięta co najmniej do końca lata 2019 roku. W tym czasie odbywać się będą prace związane ze zmianą nawierzchni drogi, przebudową sieci gazowej, ciepłowniczej i kanału burzowego. Roboty odbywać się będą w rozproszonych punktach. Równocześnie trwać będzie instalacja nowych sieci teletechnicznych, oświetlenia i trakcji.

Zaawansowanie prac na budowie
Modernizacja torów na Stogach rozpoczęła się na początku lipca. Łącznie na Stogach przebudowanych zostanie 3,7 km torów tramwajowych. Prace modernizacyjne odbywają się na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, biegnącego dalej wzdłuż ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do Pętli „Stogi Plaża”. Prace prowadzone są również na 2 pętlach: „Pasanil” (ok. 350 m) i „Plaża Stogi” (ok. 450 m), na których pojawią się dodatkowo tory odstawcze (rozjazd przy ul. Wosia Budzysza). Aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej, na odcinku tym przebudowane zostaną przystanki tramwajowe. Będą one włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej.

Remont dróg
W ramach inwestycji przebudowany jest również istniejący układ drogowy (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 2,5 km. Łączna długość budowanych i przebudowywanych chodników wynosi ok. 1,9 km, łączna długość budowanych i przebudowywanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wynosi ok. 1,2 km.

Umowa z wykonawcą prac Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. podpisana została w czerwcu br. Koszt inwestycji to ponad 110 mln zł, z czego ponad 46 mln zł to pozyskane dofinansowanie unijne. Przewidywany termin zakończenia robót to III kwartał 2019.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku jest realizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa. W ramach GPKM IVa powstaną także nowe linie tramwajowe w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz w ul. Nowej Warszawskiej (etap 1). Zakupionych zostało również 15 nowych tramwajów. Powstaną także 64 nowe wiaty przystankowe oraz 84 nowe tablice informacji pasażerskiej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.