contentmap_plugin

P41300298 sierpnia PKP PLK przystąpi do kolejnego etapu prac związanych z budową łącznicy kolejowej w Krakowie (przy skrzyżowaniu al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul. Wielickiej i Limanowskiego). Nastąpi wtedy czasowa zmiana organizacji ruchu. A już od 16 sierpnia należy liczyć się z największymi utrudnieniami.

Od 8 sierpnia na estakadzie Obrońców Lwowa udrożnione zostaną dwa pasy ruchu. Z uwagi na całkowite zamknięcie wlotu od ul. Powstańców Śląskich, prawoskręt w ul. Wielicką będzie realizowany z wykorzystaniem następnego skrzyżowania – al. Powstańców Śląskich z ul. Kuklińskiego. Nadal nie będzie relacji lewoskrętnej z al. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Limanowskiego.

Ponadto, ze względów bezpieczeństwa przy dojeździe do estakady zamontowane zostały tymczasowe bariery betonowe, nie stanowiące docelowej organizacji ruchu; przystanek autobusowy przy ul. Powstańców Wielkopolskich przeniesiony zostanie ok. 200 metrów w kierunku ul. Nowohuckiej, w okolice wiaduktów kolejowych; pozostawione zostaną bus pasy w obrębie al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich (od skrzyżowania z ul. Stoczniowców) oraz na ul. Kamińskiego.

Między 6 a 8 sierpnia, w ramach robót przygotowawczych do wprowadzenia powyższych zmian, prowadzone będą prace skutkujące utrudnieniami dla pojazdów skręcających z Powstańców Wielkopolskich w Wielicką.

8 sierpnia zostanie przywrócona organizacja ruchu sprzed ŚDM. Natomiast 16 sierpnia rozpocznie się etap prac związany z największymi utrudnieniami dla kierowców i potrwa on aż od grudnia. W etapie tym PKP planuje wykonać odcinki łącznicy nad skrzyżowaniem. By tego dokonać musi nie tylko ustawić tymczasowe podpory na tarczy skrzyżowania, ale i operować kilkuset tonowymi dźwigami w miejscu, gdzie obecnie poruszają się samochody.

ZIKiT uzyskał zgodę na utrzymanie na tym skrzyżowaniu wyłącznie komunikacji zbiorowej. Tramwaje będą kursowały przez cały czas trwania tego etapu budowy, a autobusy tylko przez jego część. Utrzymana zostanie także przez większość czasu przejezdność estakady Obrońców Lwowa (na dwóch lub jednym pasie).

Przedstawiona przez PKP organizacja ruchu stanowi bardzo duże utrudnienia dla mieszkańców, jednak jest to wersja alternatywna. Pierwotnie PKP planowało całkowicie zamknąć skrzyżowanie na pół roku.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.