edroga617W ubiegłym roku na krakowskich drogach doszło do 182 wypadków w rejonie przejść dla pieszych. Zginęło siedem osób. W pierwszym kwartale tego roku na pasach zginął jeden pieszy. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wspólnie z policją, Zarządem Transportu Publicznego oraz Miejskim Inżynierem Ruchu, dąży do zmniejszenia tych czarnych statystyk. Celem jest brak ofiar śmiertelnych na pasach.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, poza prowadzonymi cyklicznie kontrolami dróg oraz przejść dla pieszych, zlecił wykonanie niezależnego audytu przejść dla pieszych. Po obserwacji, w ponad 50 wytypowanych miejscach, zlokalizowanych na ruchliwych, dwujezdniowych, czteropasowych drogach, rozpoczęto wdrażanie pokontrolnych postanowień audytu.

Poza standardową przebudową chodników, zniwelowaniem krawężników czy uporządkowaniem przydrożnej zieleni, przyszedł czas na zmiany zaproponowane przez inspektorów z wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Na przejściu przy ul. Meissnera i Chałupnika pojawi się nowe fluorescencyjne oznakowanie, przy ul. Fiołkowej zaproponowano zwężenie jezdni, które zapobiegnie wyprzedzaniu tuż przed przejściem, a przy al. Andersa nie obędzie się bez słupków. Teraz zaparkowane samochody niemal wchodzą na przejście dla pieszych. Istniejące oznakowanie nie jest respektowane przez wszystkich kierowców. Choć przepisy jasno określają odległość, jaką należy zachować parkując przed przejściem, każdego dnia zdarza się, że samochody, jeśli mieszczą się fizycznie przed przejściem, to są tam pozostawiane mimo zakazu. Tego typu zachowania sprawiają, że pieszy jest niewidoczny dla nadjeżdżającego kierowcy, a czas reakcji, hamowania i zatrzymania pojazdu równy zeru.

Przy ul. Malborskiej i Szkolnej, a także przy al. Solidarności, poza nowym oznakowaniem pionowym, poziomym i piktogramami informującymi o wzmożonym ruchu pieszych w okolicy, przed samymi przejściami wymalowane zostanie oznakowanie P14, czyli białe prostokąty warunkujące linię zatrzymania przed przejściami.

W audycie określono również jak mają wyglądać przejścia przy szkole podstawowej na ul. Mackiewicza. Tam zebra nie będzie biało-czarna, a czerwono-czarna. Dodatkowo pojawią się fluorescencyjne znaki drogowe informujące o przejściach szczególnie często uczęszczanych przez dzieci, czyli znak T-27, tzw. Agatka. Niemal wszystkie audytowane przejścia zostaną doświetlone.
ZDMK jest na etapie realizacji ponad 30 zadań, mających na celu realizację wytycznych audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyremontowano już nawierzchnie przy ul. Armii Krajowej, Na Zjeździe, Cichym Kąciku, w kilkunastu miejscach przy al. Jana Pawła II, ul. Meissnera i Fiołkowej. Zgodnie z założeniami, na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych przeznaczonych zostanie około 1,2 mln zł.

Wykonano pasy medialne przy ul. Dobrego Pasterza, ul. Majora i al. Generała Andersa, a przy tej ostatniej dodatkowo zamontowana zostanie sygnalizacja typu „sign flash”, czyli przejście stanie się tzw. przejściem aktywnym. Migające światła umieszczone zostaną pod znakiem D-6, a połączone z czujnikiem wykrywającym obecność pieszego przy przejściu detektory sprawią, że kierowca otrzyma kolejny sygnał, że musi zachować szczególną ostrożność.

Wszystkie działania wpisują się w prowadzony przez miasto program „Bezpieczny Kraków”, którego celem jest zidentyfikowanie obszarów miasta, które wymagają podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.