image003Krakowski Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu montuje słupki na krawędzi chodników. Tym razem nie chodzi tylko o bezpieczeństwo i komfort pieszych, ale też o sprawność komunikacji miejskiej. Źle zaparkowane samochody w Krakowie to nie margines - straż miejska notuje rocznie 63 tys. takich przypadków.

 

W czasie porządkowania strefy płatnego parkowania Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu dopasowuje miejsca do parkowania pod kątem zapewnienia pieszym bezpieczeństwa i chodników odpowiedniej szerokości. Stąd liczne nowe słupki oddzielające chodniki od jezdni - to z jednej strony odsunięcie ruchu samochodowego od pieszych, z drugiej sposób na kierowców trzymających się swoich przyzwyczajeń w parkowaniu, a niekoniecznie przepisów.

Parkowanie w miejscach niedozwolonych jest niestety bardzo częstą sytuacją. Kilkudziesięciu strażników miejskich, którzy mają uprawnienia do kontroli ruchu drogowego, każdego roku zajmuje się dziesiątkami tysięcy takich wykroczeń drogowych. W 2016 roku interweniowali 63 tys. razy. Najbardziej drastyczne przypadki, czyli blokowanie przejazdu tramwajów na ulicach Starego Miasta, są znane, ale dziesiątki tysięcy mniej problematycznych wykroczeń nie jest nagłaśniana.

Strażnicy miejscy nie są w stanie kontrolować każdego skrawka miasta pod kątem zachowań kierowców. Stąd w ZIKiT zapadła decyzja, by na obszarach reorganizacji parkowania zadbać o pieszych ich bezpieczeństwo i komfort, uniemożliwiając parkowanie niezgodne z przepisami za pomocą montażu dodatkowych słupków. Ich duża liczba jest zaskakująca, bo pojawiają się w miejscach gdzie wcześniej stały samochody - dziś na szerszych chodnikach słupki się wyróżniają.

Zdecydowano, że na terenie Starego Miasta mocowane będą droższe żeliwne słupki, nawiązujące do zabytkowego charakteru dzielnicy. W innych częściach miasta montowane są tańsze słupki rurowe. Za każdym razem pojawiają się tam, gdzie trzeba zapobiec parkowaniu, które może zmniejszać bezpieczeństwo, lub wręcz uniemożliwiać przejście pieszych.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.