contentmap_plugin

znak zakazOd 15 lipca do 6 sierpnia krakowski plac Nowy zyska czasowo inne oblicze. Częściowo ograniczony zostanie ruch samochodowy, w otoczeniu placu pojawi się zieleń, ławki, więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów. „Nowy plac Nowy – alternatywna przestrzeń publiczna” to próba pokazania innego sposobu zagospodarowania przestrzeni tej części Kazimierza.

Zmiana ma charakter czasowy: przez okres 3 tygodni mieszkańcy zobaczą, jak funkcjonuje nowy, bardziej zrównoważony podział przestrzeni miejskiej pomiędzy pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów.

Działania trwać będą od 15 lipca do 6 sierpnia, jednak sama zmiana organizacji ruchu wprowadzona została już 10 lipca.

Przez 3 tygodnie prototyp – propozycja rozwiązania przestrzeni pl. Nowego i ul. Estery – umożliwi zbadanie reakcji użytkowników na zmianę otoczenia. Będzie to także podstawa do rozmów na temat zrównoważonego transportu czy też likwidacji źródeł niskiej emisji.

W tym czasie zaplanowano warsztaty, które dadzą przestrzeń do dyskusji na temat nowego placu Nowego, a także pozwolą na rozmowę o problemach i potrzebach użytkowników pl. Nowego i przyległych ulic.

Na placu Nowym ustawiony zostanie punkt konsultacyjny. Przeprowadzone zostaną badania środowiskowe przed montażem elementów prototypu, w trakcie jego funkcjonowania i po zakończeniu działań, by przekonać się, jak faktycznie osoby znajdujące się w tej przestrzeni postrzegają proponowaną zmianę.

Pomysłodawcami realizacji projektu na obszarze Kazimierza jest grupa studentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z organizacji Citizens' Climate Lobby. Grupa wygrała Climathon, podczas którego pracowano nad pomysłami dotyczącymi zmian klimatu i poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jak wzmocnić udział mieszkańców w działaniach na rzecz klimatu? Założeniem warsztatów była realizacja zwycięskiego pomysłu przez Urząd Miasta Krakowa.

Projekt na zlecenie UMK realizuje Fundacja Napraw Sobie Miasto w partnerstwie z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Zarządem Zieleni Miejskiej. Akcja jest wspierana także przez Muzeum Inżynierii Miejskiej. Fundacja podejmowała już analogiczne działania w Krakowie. 22 kwietnia na ulicy Józefa zorganizowała wydarzenie „Żywa ulica”, polegające właśnie na testowaniu rzeczywistych zmian w przestrzeni miejskiej razem z ludźmi, którzy codziennie z niej korzystają. Metody pracy wypracowane podczas przygotowań do „Żywej ulicy” posłużą teraz w pracy nad Nowym placem Nowym APP.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.