contentmap_plugin

ul. BasztowaTrwająca od czerwca tego roku przebudowa ulicy Basztowej jest już na ostatniej prostej. 9 grudnia na ulicę powrócą tramwaje, tydzień później autobusy, zaś przywrócenie ruchu samochodowego planowane jest na 20 grudnia.

 

W ramach kompleksowej modernizacji Basztowej przebudowano dwa węzły rozjazdowe: Basztowa – Długa oraz Basztowa – Lubicz – Westerplatte – Pawia. Przebudowano również układ drogowy w ramach kontynuacji przebudowy ulic Podwale i Dunajewskiego. W ramach tych prac ulica Basztowa stała się jednokierunkowa w kierunku od Dworca Głównego do Długiej, ale ze ścieżką rowerową pozwalającą na ruch w przeciwnym kierunku. Dodatkowo wydzielony został pas tramwajowo-autobusowy z poszerzeniem rozstawu między torami dla umożliwienia ruchu autobusów także na węzłach rozjazdowych.

Łącznie wykonano 1900 m2 nawierzchni asfaltowej jezdni, 530 m2 nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej, 5000 m2 nawierzchni z kostki kamiennej (chodniki, perony, zjazdy) oraz 2700 mb krawężników.

Zmianie uległy również przystanki przed węzłem Dworzec Główny oraz w ul. Westerplatte. Stały się one tzw. przystankami wiedeńskimi, czyli z wyniesieniem umożliwiającym wsiadanie z poziomu podłogi wagonów tramwajowych.

Zmodernizowano również torowisko tramwajowe. Jest ono wykonane z płyt żelbetowych, w które wklejono szyny osadzone na żywicy poliuretanowej oraz na matach antywibracyjnych, które znacznie ograniczają emisję hałasu oraz drgania. Łączna długość torowiska i węzłów rozjazdowych to 2013 metrów pojedynczego toru.

Poza tym wymieniona została sieć trakcyjna wraz z słupami trakcyjnymi oraz oświetlenie uliczne. Wykonane zostały urządzenia sterowania i ogrzewanie rozjazdów a także smarownice torowe w węźle Dworzec i Długa. Zabezpieczono też istniejące sieci uzbrojenia podziemnego oraz przebudowano media: sieć wodociągową, ciepłowniczą oraz gazowniczą.

Prace na Basztowej wykonywane były etapowo. Po zakończeniu pierwszego etapu uruchomiono komunikacje tramwajową w relacji ul. Westerplatte – Lubicz. W następnej kolejności uruchomiono komunikacje tramwajową ul. Westerplatte – Pawia oraz przywrócono ruch samochodowy na relacji Lubicz – Pawia w dwóch kierunkach i na relacji Pawia – Westerplatte w dwóch kierunkach. Natomiast na relacji Westerplatte – Lubicz ruch tylko w jednym kierunku (zakaz skrętu z Lubicz w Westerplatte).

Od 10 listopada przywrócono kursowanie tramwajów ul. Długą. Od kilkunastu dni kierowcy mogą korzystać z relacji Długa – Dunajewskiego. Prace na węzłach torowych wykonywane były przemiennie, tak by w czasie prac na węźle pod Dworcem utrzymywać przejazd węzłem przy Długiej i odwrotnie.

Modernizacja ul. Basztowej przyniosła szereg korzyści: znacznie zmalało ryzyko awarii układu torowego, przede wszystkim tzw. wybrzuszeń dezorganizujących ruch tramwajów w czasie upałów. Torowisko zostało również wyciszone. Możliwe też będzie zwiększenie częstotliwości kursujących tramwajów. W efekcie przejazd przez centrum Krakowa będzie szybszy i bardziej komfortowy. Na modernizacji zyskają również rowerzyści dzięki nowej ścieżce rowerowej oraz piesi. Natomiast prace nad infrastrukturą podziemną znacznie ograniczyły ryzyko awarii.

Całkowity koszt prac na Basztowej wyniósł 27,2 mln zł, a generalnym wykonawcą było konsorcjum firm z ZUE S.A. jako liderem.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.