DSC3434Przed rozpoczęciem roku szkolnego Zarząd Dróg i Transportu wraz ze Strażą Miejską i policją skontrolowali 140 lokalizacji przy szkołach podstawowych, specjalnych i liceach. Kontrolowane było oznakowanie ulic i sprawdzane, w jaki sposób można jeszcze poprawić bezpieczeństwo przy szkołach.

 

- W 50 lokalizacjach odświeżyliśmy oznakowanie pasów i znaków, a w kilkunastu z nich pojawił się dodatkowe elementy, które mają zwrócić uwagę kierowcy o przejściu dla pieszych – powiedział Maciej Sobieraj, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Wśród nich to piktogramy o przejściu dla pieszych na jezdni, poprzeczne linie, które mają wzbudzić uwagę kierowcy przed przejściem, oraz aktywne znaki D-6.

Wraz z wakacyjnymi pracami przy odświeżaniu oznakowania na ulicach, pracowano w prawie 380 lokalizacjach, gdzie nałożono 50 100 m2 farby do oznakowania ulic.

Nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwać będzie policja i straż miejska.

Od 3 do 7 września patrole strażników i policjantów będą pełnić służbę w rejonie łódzkich szkół. Dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak również edukować i dyscyplinować kierowców, aby zachowywali szczególną ostrożność w pobliżu szkół.

Dodatkowo przez cały wrzesień prowadzone będą działania profilaktyczne odnośnie „Bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły”. Zajęcia będą prowadzone we wszystkich łódzkich szkołach w pierwszych klasach.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.