edroga61715 czerwca w Lublinie odbędzie się kolejne z serii spotkań w ramach prac nad dokumentem „Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie”. Spotkanie składać się będzie z seminarium, obejmującego prezentacje tematyczne, oraz warsztatów dotyczących wstępnej koncepcji sieci pieszej w Lublinie.

- Od blisko 2 lat wspólnie z partnerami ze strony społecznej pracujemy nad tematyką ruchu pieszego w mieście. W ramach opracowywania docelowego dokumentu Standardów Pieszych chcemy korzystać z doświadczeń innych miast i wiedzy gości zapraszanych do Lublina. Do udziału i dyskusji na otwartych spotkaniach szczególnie chcemy zaprosić mieszkańców Lublina, którzy najlepiej znają lokalne problemy i potrzeby, ale także mogą przekazać nam różne ciekawe rozwiązania i pomysły - mówił prezydent Krzysztof Żuk.

Podczas warsztatów uczestnicy będą analizowali założenia dotyczące wstępnej koncepcji sieci pieszej w Lublinie. Główna sieć piesza ma obejmować zarówno istniejące ciągi wzdłuż dróg i terenów zielonych, ale także zakładać powstanie nowych, takich które pozwolą na skrócenie drogi, uczynienie jej bardziej komfortową i bezpieczną. Sieć może obejmować połączenia najszybsze, ale także nieco dłuższe, położone dalej od głównych dróg. Rozwój takich sieci będzie sprzyjał nie tylko zachęceniu mieszkańców do częstszego chodzenia pieszo, ale również ułatwi dotarcie do przystanków i węzłów komunikacji miejskiej.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.