monitoring 401776 960 720Inteligentny system zarządzania ruchem został wdrożony w Lublinie 2 lata temu, ale już w zeszłym tygodniu Zarząd Dróg i Mostów podpisał umowę na jego rozbudowę. Zwiększenie funkcjonalności systemu pozwoli jeszcze bardziej usprawnić jego działanie, a także lepiej monitorować sytuację na drogach. Wartość zlecenia sięga 23 mln zł.

Głównym zadaniem wykonawcy (Qumak) jest realizacja systemu zarządzania ruchem, o jak najbardziej zdecentralizowanej strukturze. W ciągu dwóch lat ma stworzyć inteligentny system, w którym zadania zostaną rozłożone na 3 poziomy sterowania: lokalny, obszarowy i centralny. Prace wykonawcze poprzedzi opracowanie studium wykonalności, czyli ocena potencjału projektu. W tym celu Qumak dostarczy analizy warunków ruchu, stworzy mapy sytuacyjno-wysokościowe, a także modele symulacyjne istniejącej już sieci transportowej Lublina oraz nowo wdrażanych skrzyżowań i linii komunikacyjnych w mieście.

- Największym wyzwaniem w nowo realizowanym projekcie będzie utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania systemu przez cały czas trwania robót budowlanych – mówi  Tomasz Zygmuntowicz, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu w Qumak S.A.

W ramach umowy przeniesione zostanie Centrum Sterowania Ruchem do nowej siedziby. Zmiana lokalizacji wiąże się z ponownym montażem całego wyposażenia sprzętowego w nowym miejscu. Ponadto odbędą się szkolenia pracowników Zarządu Dróg i Mostów, co pozwoli na optymalne zarządzanie ruchem w mieście.

W grudniu 2015 roku Qumak zakończył wdrożenie systemu ITS w Lublinie, obejmującego ponad połowę miejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. W ramach projektu wykonano integrację i kalibrację systemu ruchu oraz uruchomiono system informacji drogowej – czyli 10 znaków wyświetlających m.in. informacje o zdarzeniach drogowych i sugerowanych objazdach.  

Źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.