P4130029Wykonawca przebudowy ronda Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Fabrycznej wraz z mostem przystępuje do kolejnego etapu prac, który będzie związany z wprowadzeniem nowej tymczasowej organizacji ruchu w rejonie realizowanego zadania.

 

Główną zmianą jest zorganizowanie obustronnego ruchu pojazdów na jednej jezdni, czyli podobnie jak przed Mistrzostwami Świata U20, lecz po stronie Al. Zygmuntowskich. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia po stronie ul. Fabrycznej. Nową tymczasową organizację ruchu wykonawca planuje wprowadzić w środę (19 czerwca) w godzinach porannych.

Projekt czasowej organizacji ruchu zakłada ruch obustronny, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, na jezdni po stronie Al. Zygmuntowskich oraz włączenie, tymczasową przewiązką, ul. 1 Maja do tej jezdni z możliwością kontynuowania jazdy wyłącznie w kierunku al. Unii Lubelskiej. Oznaczać to będzie, że pojazdy jadące ul. Lubelskiego Lipca '80 od strony skrzyżowania z al. Piłsudskiego najpierw napotkają zwężenie jezdni, a następnie przewiązką na wysokości kompleksu Aqua Lublin przejadą na jezdnię zachodnią ul. Lubelskiego Lipca '80 a na jezdnię wschodnią al. Unii Lubelskiej wrócą przewiązką między biurem budowy a mostem. Al. Unii Lubelskiej, z perspektywy jadących od al. Tysiąclecia, w rejonie skrzyżowania z ul. Zamojską będzie stopniowo zwężana aż do jednego pasa ruchu na wysokości zjazdu z mostu. Wlot ul. Zamojskiej do al. Unii Lubelskiej będzie zwężony do dwóch pasów ruchu.

Komunikacja piesza zostanie zorganizowana poprzez wygrodzone przejścia przez Al. Zygmuntowskie (funkcjonujące już w czasie MS U20) oraz analogicznego po drugiej stronie, czyli przez wlot ul. Fabrycznej, między galerią handlową a pawilonami. Nie będzie możliwości przejścia przez wloty al. Unii Lubelskiej ani ul. Lubelskiego Lipca '80.

Ponadto, utrzymane zostaje: możliwość dojazdu do galerii handlowej dla jadących al. Unii Lubelskiej oraz wyłączenie z ruchu ul. Fabrycznej, a także Al. Zygmuntowskich.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez około miesiąc po czym nastąpi zmiana, która polegać będzie na zamknięciu wlotu ul. 1 Maja do ronda Lubelskiego Lipca '80. Wówczas cały ruch od strony pl. Bychawskiego do centrum przejmie ul. Lubelskiego Lipca '80.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.