Spis treści

W hiszpańskim mieście León zaproponowano kompleksowy program działań, w tym promowania aktywności fizycznej („Street Gym”) oraz badania pojazdów w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń.  Zorganizowano również kampanię billboardową  „Niewygodna prawda” na temat zmian klimatycznych. Podczas obchodów Dnia bez Samochodu główna ulica w mieście była zamknięta dla prywatnych pojazdów silnikowych, a przejazd komunikacją publiczną był bezpłatny. Miasto zobowiązało się również do ograniczenia prędkości do 30 km/h w centrum i w sąsiedztwie Uniwersytetu oraz wprowadziło nowy system wypożyczania rowerów.

Z kolei w Zagrzebiu realizowano urozmaicony program edukacyjny, głównie dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Odbyła się też konferencja dotycząca dostępności transportu dla niepełnosprawnych oraz warsztaty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla dzieci zorganizowano wycieczki do miejscowej stacji meteorologicznej, gdzie dowiadywały się o zmianach klimatycznych. Natomiast w Dniu bez Samochodu zamknięto dla ruchu ulice w promieniu 6 kilometrów od centrum. Władze miasta powiększyły przestrzenie dla pieszych i sieć dróg rowerowych oraz opracowały program ograniczania prędkości w pobliżu szkół.

… i aktualności

Ubiegłoroczny finalista konkursu na miasto najlepiej realizujące zasady zrównoważonego transportu, szwedzkie  Gävle, ponownie opracował ambitny program promowania pieszych i rowerowych wycieczek jako korzyści dla zdrowia. Część działań polega na bezpośrednim dialogu polityków, obywateli i ekspertów dotyczącym transportu, zdrowia, środowiska i zmian klimatycznych. Zaplanowano jednak również wiele atrakcji na świeżym powietrzu, w tym zawody sportowe oraz zwiedzanie miasta z przewodnikiem, warsztaty brd, symulacje wypadków itp. Przygotowano również stałą ekspozycję na temat przyszłości transportu i prezentację nowego typu elektrycznych rowerów, które zostały dostosowane do potrzeb seniorów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Brno (Czechy) skoncentrowało się na szeregu działań promujących nordic walking oraz jazdę na rowerze i rolkach. Program obejmuje również zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz organizację ćwiczeń i koncertów plenerowych. Miasto zamierza wprowadzić Centrum Informacji Transportowej i nową infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Natomiast w ramach Dnia bez Samochodu odbędzie się prezentacja alternatywnych środków transportu oraz gry i konkursy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Irlandzkie miasto Cork będzie wspierać ideę aktywnego podróżowania i korzystania z proekologicznych środków transportu. Działania te obejmują paradę rowerzystów, która zainauguruje nowy program dla szkół, wprowadzenie stref ograniczonej prędkości do 30 km/h, cyklu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa oraz organizacji konferencji na temat ITS. 22 września po głównej ulicy Corku (St Patrick Street) będą mogli poruszać się tylko piesi, rowerzyści i komunikacja miejska.

Porto (Portugalia) zorganizuje dla dzieci zajęcia w miasteczkach ruchu drogowego, połączone z darmowymi badaniami medycznymi, nocną wycieczkę rowerową i darmowymi przejazdami komunikacją publiczną. Odbędzie się także odsłonięcie interaktywnych tablic informacyjnych dla pasażerów komunikacji miejskiej. W Dniu bez Samochodu na głównej ulicy miasta odbędzie się wyścig samochodów napędzanych energią słoneczną.

***

Zdrowie i mobilność to główne tematy tegorocznej kampanii. Komisja Europejska przypomina, że każdego roku na terenie UE w wyniku wypadków drogowych ginie około 127 tys. osób, a co najmniej 2,4 mln zostaje rannych. Wśród dzieci i młodych ludzi (od 5 do 29 roku życia) wypadki drogowe stanowią główną przyczynę zgonów.

Badania naukowe jasno wskazują, że regularna aktywność fizyczna ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia. Intensywne korzystanie z samochodów jest natomiast postrzegane jako jeden z głównych powodów stylu życia obciążonego ryzykiem wielu chorób. Piesze i rowerowe wędrówki mogą odegrać istotną rolę w promowaniu codziennej aktywności, którą można łatwo i przy minimalnych kosztach zastosować. W starzejącym się społeczeństwie promowanie aktywności i zdrowego stylu życia jest szczególnie ważne, gdyż mobilność jest warunkiem koniecznym do samodzielnego i satysfakcjonującego życia.

Ilona Hałucha

Komentarze  
Ryszard
0 #1 Ryszard 2010-09-21 17:49
Tydzień bez samochodu ogólnie - nie, bez sensu, błąd propagandowy
tydzień bez samochodu takiego jak obecnie ( zwłaszcza w miastach) -jak najbardziej i niech by już tak zostało
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.