pieszyWiększość prac odbywa się poza jezdnią, a ewentualne utrudnienia dla kierowców mają charakter krótkotrwały. Planowane zakończenie robót: 30 listopada 2018 r.

 

Montaż sygnalizatorów na pętli Siedlce rozpoczął listę zadań w ramach przetargu na „modernizację sygnalizatorów świetlnych”. W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania wykonanych zostanie 20 pętli indukcyjnych, które służą do wykrywania zbliżającego się lub stojącego pojazdu (w tym pojazdów jednośladowych). Pętle wykorzystywane są do wydłużania sygnału zielonego, zliczania pojazdów i ustalania średniej wartości ruchu. W rezultacie mają za zadanie upłynniać ruch drogowy. Zmontowanych będzie też 10 nowych sygnalizatorów. W jednej z lokalizacji utworzone zostanie nowe przejście dla pieszych. Całość zlecenia podzielono na dwa zadania:

I zadanie:
Przeniesienie szafy rejestratora wykroczeń z Al. Żołnierzy Wyklętych na Al. Grunwaldzką. System ma za zadanie odnotowywać kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.

II zadanie:
Modernizacja sygnalizacji w trzynastu lokalizacjach:
• Chłopska – Kołobrzeska: montaż dodatkowego sygnalizatora nad jezdnią,
• Jana z Kolna – Nowomiejska: likwidacja sygnalizatora, montaż dodatkowych pętli indukcyjnych,
• Jaśkowa Dolina – Na Wzgórzu: montaż dodatkowych pętli indukcyjnych w celu wzbudzania sygnalizacji dla pojazdów jednośladowych wyjeżdzających z ulicy podporządkowanej,
• Jaśkowa Dolina – Rakoczego: montaż dodatkowego sygnalizatora na niskim maszcie,
• Kartuska – Kościelna: montaż pętli indukcyjnej dla jednośladów,
• Pętla Siedlce: montaż sygnalizatorów ostrzegawczych na istniejących masztach sygnalizacyjnych,
• Polanki – Bażyńskiego: montaż pętli indukcyjnych dla jednośladów,
• Słowackiego – Budowlanych, Budowlanych – Jesienna: montaż pętli indukcyjnych dla jednośladów,
• Warszawska – Piotrkowska: montaż dodatkowego sygnalizatora,
• Rakoczego – Potokowa: montaż pętli indukcyjnych dla jednośladów,
• Do Studzienki – Fiszera: utworzenie przejścia dla pieszych na zachodnim wlocie ul. Do Studzienki (na pozostałych wlotach zostały utworzone),
• Smoluchowskiego – Dębinki: montaż dodatkowych sygnalizatory dla rowerzystów z uwagi na utworzenie kontra pasa rowerowego w ciągu ul. Smoluchowskiego,
• Wyzwolenia – przejście dla pieszych: zmiana programu na tzw. PELIKAN, tj. sygnalizacja, która stale wyświetla sygnał zielony dla pieszych, a zielone dla pojazdów następuje na podstawie wzbudzenia z pętli indukcyjnych.

Zadania na podstawie przetargu nieograniczonego realizuje firma ELDRO Budowa Sp. Z.o o.
Koszt powyższych zadań wynosi niespełna 456 tys. zł.

Warta zauważenia jest zmiana programu przejścia dla pieszych na ul. Wyzwolenia. Nazwa zastosowanego tam programu nosi potoczną nazwę PELIKAN. Zmodyfikowana sygnalizacja świetlna już działa.

Dotychczas stałe światło zielone wyświetlane było dla pojazdów, a piesi wywoływali żądanie światła zielonego. W wyniku zmian jest odwrotnie – to pieszy ma nadawane stale światło zielone, a samochód chcąc przejechać, wzbudza pętle indukcyjne, które w odpowiedniej chronologii w czasie wyświetlają światło zielone. Poza oczywistą korzyścią dla pieszych jest jeszcze jeden plus związany z bezpieczeństwem. Pętle indukcyjne dla samochodów oraz sam program sygnalizacji został tak opracowany, że tylko pojazd jadący z przepisową prędkością w momencie dojechania do przejścia dla pieszych otrzymuje bez zwłoki światło zielone. Pojazd przekraczający prędkość zmuszony jest się zatrzymać, bo za szybko pokona drogę od pętli indukcyjnej do przejścia dla pieszych. Sygnalizacja taka nosi potoczną nazwę PELIKAN.

Takie rozwiązanie funkcjonuje już z powodzeniem na przejściu dla pieszych przez ul. Subisława. Rozwiązanie jednoznacznie określa priorytetowy charakter ruchu pieszego na tym ciągu komunikacyjnym. Brak konieczności wciskania przycisku, długi czas wyświetlania sygnału zielonego, a w przypadku sygnału czerwonego pewność ruchu samochodowego, który jest chyba najbardziej dyscyplinującym środkiem dla pieszych powodują, że liczba wejść na jezdnię przy sygnale czerwonym jest minimalna. Po wybudowaniu sygnalizacji zdecydowanemu uspokojeniu uległ również ruch kołowy. Zastosowane rozwiązanie okazało się skuteczną alternatywą dla fizycznych form spowolnienia ruchu takich jak progi zwalniające.

Takie rozwiązania warto stosować wszędzie tam, gdzie ruch pieszy stanowi główny potok ruchu, a ruch samochodowy jest zdecydowanie mniejszy. Ul. Subisława jest tego przykładem. Przejście dla pieszych do SKM sprawia, że tą drogę przemierzają tysiące osób. Pojazdów zaś są „jedynie” setki i to nawet w godzinach szczytu.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.