contentmap_plugin

zakazNie ma już możliwości przejazdu, ani też przejścia przez most imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu (popularnie nazywanego mostem heleńskim). Na jego miejscu stanie nowy most i zostaną wybudowane ronda po jednej i drugiej stronie Dunajca. Jest już sporo utrudnień.

 

Zmiany w organizacji ruchu będą podzielone na 3 etapy:

ETAP I – od 7 maja zamknięcie mostu. Będzie możliwość przejazdu przez skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku, Legionów, Tarnowska, Piotra Skargi oraz ulic Krakowska, Dunajcowa, Starowiejska. Planowany okres obowiązywania ETAPU I - około 2 miesiące.

ETAP II – zamknięcie obiektu mostowego wraz ze skrzyżowaniami ulic Bulwar Narwiku, Legionów, Tarnowska, Piotra Skargi oraz ulic Krakowska, Dunajcowa, Starowiejska. Planowany okres obowiązywania ETAPU II - około 2 miesiące.

ETAP III – zamknięcie obiektu mostowego. Otwarcie dla ruchu skrzyżowań pomiędzy ulicami Bulwar Narwiku, Legionów, Tarnowska, Piotra Skargi oraz ulic Krakowska, Dunajcowa, Starowiejska. Okres obowiązywania ETAPU III - do zakończenia realizacji zadania.

Na czas budowy nowego mostu na Dunajcu oraz rond po jednej i drugiej stronie rzeki, został uruchomiony bezpłatny szynobus, kursujący między stacjami Nowy Sącz – ulica Krakowska, a Nowy Sącz – Miasto. Zmianie uległy też trasy kursowania niektórych autobusów. Na ulicy Krakowskiej wydzielone zostały też miejsca parkingowe dla kierowców, którzy mogą zostawić tam swoje auta i szynobusem przedostać się na drugą stronę rzeki.

Główne objazdy poprowadzone zostały ulicami: Marcinkowicka, obwodnicą północną, Witosa, Pieczkowskiego, Nowochruślicka i Prażmowskiego do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego i następnie ulicą Królowej Jadwigi i Alejami Piłsudskiego.

Źródło: UM Nowy Sącz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.