Jazda po chodniku i przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych to najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia. Są to zachowania zabronione, o czym często rowerzyści nie wiedzą. Niewiedza nie jest jednak żadną okolicznością łagodzącą.

Rowerem po drogach legalnie może poruszać się każdy dorosły człowiek, nie jest wymagane żadne przeszkolenie, jedynym uprawnieniem jest posiadanie dowodu osobistego.

Rowerzyści powinni znać przynajmniej kilka przepisów prawa o ruchu drogowym:

- Rowerzysta ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, o ile takie są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Trzeba pamiętać, że drogi dla rowerów są jednokierunkowe. Jeśli takowe są, nie może wówczas korzystać z jezdni!

- Chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla pieszych. Rowerzysta może z niego skorzystać w ściśle określonych sytuacjach, czyli: kiedy opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem w wieku do 10 lat, wzdłuż drogi, na której dozwolona prędkość jest większa niż 50 km/h, nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry oraz gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty - śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła;

W powyższych sytuacjach każdy rowerzysta jest zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta nie może:

- jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu, za wyjątkiem jazdy obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu;

- jechać bez trzymania co najmniej jedną ręką kierownicy oraz nóg na pedałach;

- czepiać się innych pojazdów,

- jechać wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzyści muszą liczyć się z karami za nieprzestrzeganie przepisów, a stawki grzywien wynoszą:

- niekorzystanie z drogi dla rowerów lup pasa ruchu dla rowerów, jeśli są wyznaczone - 50 zł

- jazda obok innego uczestnika ruchu - 50 zł

- jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach - 50 zł

- czepianie się pojazdów - 100 zł

- jazda po chodniku - 50 zł

- przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych - 100 zł.

Źródło: KWP w Rzeszowie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.