System „Czas przejazdu na odcinku Kraków – Myślenice – Rabka Zdrój – Zakopane” został stworzony specjalnie dla potrzeb kierowców. Dzięki monitorowaniu i informowaniu o aktualnych warunkach jazdy na trasie Kraków - Zakopane - Kraków ułatwia kierowcom korzystanie z tej popularnej trasy.

 

Zadaniem systemu informacyjnego, zainstalowanego na popularnej trasie, wiodącej do stolicy zimowych sportów oraz miejsc letnich, górskich wędrówek, jest:

- bieżące rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, co ma miejsce w wyznaczonych punktach pomiarowych,

- obliczanie czasu przejazdu na odcinku Kraków - Myślenice - Rabka-Zdrój - Zakopane,

- przesyłanie danych do Centrum Zarządzania,

- wyświetlanie czasu przejazdu na tablicach zmiennej treści.

Na stronie internetowej systemu, udostępnianej poprzez stronę krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, funkcjonuje zakładka „Mapa”, zawierająca graficzną ilustrację rozmieszczenia zdalnych urządzeń terenowych wchodzących w skład systemu. Są to: stacje meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, tablice zmiennej treści, kamery. Zakładka ta zawiera również tabelaryczne, interaktywne zestawienie bieżących czasów przejazdu oraz średnich prędkości pomiędzy poszczególnymi węzłami. Mapa jest w pełni interaktywna. Posiada zestaw narzędzi służących do powiększania lub pomniejszania skali, przesuwania okna itp. Użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje o parametrach mierzonych przez dane urządzenie przez kliknięcie jego ikony.

Z kolei zakładka „Ruch na drodze” przedstawia w formie liniowej aktualną sytuację na poszczególnych odcinkach trasy. Możliwy jest podgląd aktualnie wyświetlanych na tablicach treści, obrazów z kamer, czasów przejazdu i średnich prędkości na poszczególnych odcinkach.

Strona internetowa zawiera również zakładkę „CB radio”, która umożliwia nasłuch na paśmie radiowym odpowiednim dla urządzeń typu CB radio

Pierwsze testy systemu  mierzącego czasy przejazdu pomiędzy wybranymi punktami zostały przeprowadzone w roku 2010 na odcinku Skomielna Biała - Poronin. Pomyślne rezultaty testów oraz pozytywne opinie użytkowników dróg spowodowały, że krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zdecydował się na wdrożenie innowacyjnego systemu w rozszerzonym zakresie na dalsze odcinki drogi krajowej pomiędzy Krakowem i Zakopanem. W roku 2011 monitoringiem czasu przejazdu objęte zostały już trzy odcinki: Kraków – Myślenice, Myślenice - Rabka-Zdrój oraz Rabka Zdrój - Zakopane.

 

Źródło: Informacje o zaktualizowanej wersji systemu „Czasu przejazdu na trasie Kraków – Zakopane” przedstawiono na grudniowej konferencji prasowej krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.