OlszyńskaW piątek, 20 września, na skrzyżowaniu ulic Olszyńskiej i Miedza rozpoczną się prace związane z realizacją projektu uspokajania ruchu i poprawy bezpieczeństwa na gdańskich ulicach. We wspomnianej lokalizacji powstanie mini rondo. Roboty drogowe potrwają ok. dwóch miesięcy i będą wymagały miejscowego zawężenia jezdni obu ulic.

 

Dotychczasowy kształt skrzyżowania ulic Olszyńska – Miedza charakteryzował się dużą, rozległą powierzchnią. Powodowała ona, że dochodziło tu do przekroczeń prędkości, a także jazdy dowolnymi torami ruchu – kierowcy nie byli „prowadzeni” przez linie krawężnika, jak jest to zazwyczaj. Dodatkowym czynnikiem, który wpływał na bezpieczeństwo ruchu drogowego, była słaba widoczność na wlocie podporządkowanym z ul. Miedza. Z tego względu na skrzyżowaniu dochodziło do różnego rodzaju kolizji – zderzeń bocznych, otarć, czy urwania lusterek.

Sytuację na skrzyżowaniu ulic Olszyńskiej i Miedza poprawi jego przebudowa, której inicjatorem jest Rada Dzielnicy Olszynka. Powstanie tam mini rondo o średnicy wewnętrznej 11 metrów i zewnętrznej 22 metrów z wyspą centralną w formie przejezdnego, brukowanego wyniesienia. Rondo posiadać będzie cztery wloty – dwa od strony ul. Olszyńskiej, jeden od strony ul. Miedza, a także jeden jako wjazd prowadzący do Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie.

W ramach prac wykonany zostanie również chodnik na południowym wlocie ul. Olszyńskiej, a także wyznaczone zostaną perony przystankowe dla autobusów. Przystanki wyłożone zostaną płytkami chodnikowymi dotykowymi, które ułatwią poruszanie się w ich obrębie osobom niewidomym. Nowe umiejscowienie peronów autobusowych poprawi poziom bezpieczeństwa pieszych, którzy korzystali z dotychczasowego przystanku przy kanale i przekraczali jezdnię na środku skrzyżowania.

Roboty drogowe, związane z budową ronda mają potrwać ok. dwóch miesięcy i są uzależnione od warunków atmosferycznych. Prace będą wiązały się z lokalnymi utrudnieniami w ruchu w postaci miejscowych zawężeń jezdni ulic Olszyńskiej i Miedza. W końcowym etapie prac podczas układania nawierzchni asfaltowej niewykluczone jest, że ruch na całym skrzyżowaniu będzie musiał zostać zamknięty i będzie odbywać się objazdami.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.