dsc05563 crop 1200 677Rozległe skrzyżowanie u zbiegu ulic Koszalińskiej i Literackiej w Poznaniu zamieniło się w rondo. Kierowcy już muszą jeździć zgodnie z nowymi zasadami.

 

Wprowadzona została nowa organizacja ruchu, która zwiększa bezpieczeństwo, porządkuje ruch pojazdów i przede wszystkim usprawnia wyjazdy z rejonu osiedla Literackiego.

Do tej pory kierowcy wyjeżdżający z osiedli położonych w rejonie ulicy Literackiej mieli problemy z wjazdem w ul. Koszalińską. Panuje na niej duży ruch, a jednocześnie część prowadzących pojazdy przekracza dopuszczalną prędkość powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Bardzo trudno było włączyć się do ruchu z podporządkowanej ulicy Literackiej.

Rondo powoduje konieczność wyhamowania prędkości na ulicy Koszalińskiej i ułatwia mieszkańcom wyjazd z pobliskich osiedli. Na wlotach montowane są wyspy rozdzielające pasy ruchu dla wjeżdżających i zjeżdżających z ronda. Wyspa od strony ul. Literackiej jest jednocześnie azylem dla pieszych.

Nowe rondu jest podobne do tego, które wyznaczone jest na styku ulic Ratajczaka, Kościuszki i Niezłomnych. Dzięki niemu zwiększyła się przepustowość oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.