contentmap_plugin

IMG 7525W Węgorzewie zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Targowej. Powstanie tam długo oczekiwane rondo, o które od dawna zabiegał samorząd miejski. Jak poinformował burmistrz Krzysztof Piwowarczyk, w ciągu ostatnich kilku lat to właśnie na tym skrzyżowaniu odnotowano wzrost niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

- Cieszę się, że administracja rządowa dostrzega potrzebę poprawy infrastruktury drogowej również w mniejszych miejscowościach, takich jak na przykład Węgorzewo. Dzięki budowie ronda nie tylko wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników drogi, ale także płynność ruchu i estetyka tego terenu – powiedział burmistrz Piwowarczyk.

O tym jak ważną rolę pełni Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych mówił również wojewoda Artur Chojecki, który przypomniał, że dzięki programowi w najbliższych latach na Warmii i Mazurach zrealizowanych zostanie 37 zadań na łączną kwotę 205 milionów. - To dzięki tym środkom na Warmii i Mazurach możliwa będzie likwidacja najniebezpieczniejszych miejsc, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w mniejszych miejscowościach. Niewątpliwie jest to duże wsparcie zwłaszcza dla mniejszych samorządów, które samodzielnie nie byłyby w stanie udźwignąć finansowo tak dużych inwestycji – powiedział wojewoda.

Budowa ronda w Węgorzewie kosztować będzie 3,4 mln zł, a inwestycję zrealizuje firma Strabag Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia to 31 października 2017 r. Zadanie zostanie zrealizowane przy współudziale gminy Węgorzewo, która pokryje koszt budowy oświetlenia w kwocie 85,4 tys. zł.

W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Targowej na małe rondo jednopasowe. Wykonana będzie pełna konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości około 7,40 m, powstaną ciągi pieszych oraz ścieżka rowerowa. Zadanie obejmuje także przebudowę i budowę oświetlenia i odwodnienia oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej i kolizji elektroenergetycznych.

Budowa ronda w Węgorzewie to zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). Obecnie na terenie Warmii i Mazur zatwierdzonych jest 37 zadań (lata realizacji 2016-2019).

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.