edroga62424 sierpnia otwarto nowe rondo w Zbójnie na połączeniu dwóch dróg wojewódzkich nr 554 i 556. Wraz z rondem przebudowano obie także drogi na odcinku ponad 2 kilometrów. Duża inwestycja o wartości 10 mln zł była realizowana we współpracy z gminą.

 

- Inwestycja poprawi bezpieczeństwo, komfort użytkowników dróg i mieszkańców oraz płynność ruchu. To kolejne zadanie na drogach, które realizujemy we współpracy z samorządem lokalnym – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W Zbójnie łączą się dwie drogi wojewódzkie. Trasa nr 554 przebiega od drogi krajowej nr 10 w Kikole przez Zbójno, a następnie umożliwia dojazd do Golubia-Dobrzynia i Kowalewa Pomorskiego, gdzie łączy się z drogą krajową nr 15. Droga wojewódzka nr 556 łączy Zbójno z miejscowością Ostrowite i dalej przez odcinek drogi nr 534 umożliwia mieszkańcom dojazd do Rypina.

W ramach inwestycji zmodernizowany został odcinek trasy liczący około 1,7 kilometra i przechodzący przez centralną część miejscowości. Na obszarze najbardziej zabudowanym po obu stronach jezdni powstały chodniki. Na północnym odcinku zbudowano ciąg dla pieszych po jednej stronie drogi. Na posesje prowadzą nowe zjazdy. W rejonie obiektów handlowych powstały zatoki postojowe. Wybudowano też dwie zatoki autobusowe.

Ważnym elementem inwestycji jest nowe rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 554. Na wszystkich czterech wlotach powstały wysepki, co pozwoliło na bezpieczne poprowadzenie ciągów pieszych. Zewnętrzna średnica wyspy centralnej liczy 38 metrów. Rondo podobnie jak chodnik jest oświetlone. Przebudowano też 400-metrowy odcinek drogi nr 554.

Koszt inwestycji wyniósł 10 milionów złotych. Została ona przygotowana we współpracy z gminą Zbójno. Samorząd lokalny zlecił wykonanie dokumentacji projektowej oraz dofinansował przedsięwzięcie kwotą 1,5 mln złotych. W poprzednich latach samorząd województwa na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zrealizował szereg innych inwestycji. Przebudowana została miedzy innymi droga nr 534 z Wąbrzeźna przez Golub-Dobrzyń w kierunku Rypina i wyremontowano ulicę Toruńska oraz most na Drwęcy w Golubiu-Dobrzyniu. Wiosna rozpoczęła się natomiast modernizacja trasy nr 554 Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.