Nowe standardy zarządzania brd dla pracodawcówKorzystanie z dróg jest dla zdecydowanej większości ludzi codziennością, związaną m.in. z wykonywaniem pracy zawodowej. Szacuje się, że sześć na dziesięć śmiertelnych wypadków drogowych jest związanych z dojazdem do i z pracy. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) zakończyła trzyletni projekt dotyczący zapobiegania wypadkom drogowym pracowników PRAISE (Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees).

Celem projektu było promowanie dobrych praktyk wśród pracodawców, aby pomóc im chronić swoich pracowników przez wypadkami drogowymi. PRAISE miał dostarczyć informacji pracodawcom o zarządzaniu bezpieczeństwem drogowym, podnieść standardy bezpieczeństwa związanego z podróżami, a także uświadomić, że problem wypadków drogowych dotyczy nie tylko zawodowych kierowców, ale wszystkich pracowników dojeżdżających do i z pracy.

- Projekt PRAISE miał udowodnić, że inwestowanie w bezpieczeństwo drogowe pracowników ma solidne uzasadnienie biznesowe. Nowy standard ISO 39001:2012 jest doskonałym narzędziem w rękach pracodawców prywatnych i publicznych – powiedziała Ellen Townsend, dyrektor ds. polityki ETSC.

- Nowa norma ISO 39001:2012 jest bardzo potrzebnym dokumentem. Cieszymy się widząc, że pracodawcy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz władze publiczne mają do dyspozycji jasne wytyczne, które mogą pomóc im w doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem drogowym – powiedział Antonio Avenoso, dyrektor ETSC. – Przyjęcie nowej normy daje im do zrozumienia, że są również odpowiedzialni za zmniejszenie ryzyka na drogach.

Jedną z możliwości działania jest włączanie bezpieczeństwa drogowego jako kluczowego kryterium w ofertach przetargowych i umowach. W ten sposób zamawiający usługi mogą wymagać od podwykonawców spełnienia pewnych wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem.

Norma ISO 39001:2012 stawia wymagania umożliwiające organizacjom wdrożenie systemu zarządzania, który pozwala na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnie rannych w kolizjach. Standardy mogą być przyjęte przez organy władzy publicznej lub prywatne przedsiębiorstwa. Każdy, kto ma wpływ na bezpieczeństwo drogowe może teraz wykorzystywać wytyczne normy w staraniach o poprawę brd.

ETSC zachęca także UE i państwa członkowskie do wykorzystywania nowej normy. Mogą dawać przykład poprzez przyjęcie jej i stosowanie w celu ochrony swoich pracowników oraz zachęcanie do korzystania z niej przez sektor prywatny.

Źródło: Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu

Tł. Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.