parkingRozszerzenie obszarów w SPP o nowe ulice, wydłużenie czasu, w którym konieczne będzie uiszczenie opłaty w sektorze Główne Miasto oraz na ul. 3 Maja, wyższe stawki za postój pojazdów i wysokość opłaty dodatkowej, a także nowe zasady wydawania karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca. To zmiany jakie uchwalono podczas sesji Rady Miasta Gdańska 28 marca br.

 

Nowe ulice w SPP
Do Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku włączone zostaną w poszczególnych sektorach nowe ulice. W tej grupie znalazły się ul. Targ Rakowy oraz ul. 3 Maja na Starym Mieście. Ta zmiana wejdzie w życie po uprawomocnieniu się uchwały. Kolejne ulice: Pawłowskiego, Jaśkowa Dolina w sektorze Wrzeszcz Górny oraz Jaracza, Robotnicza i Nowomiejska w sektorze Stare Miasto poborem opłaty objęte zostaną we wrześniu. Oprócz tego obszar SPP poszerzony został o Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolne Miasto i Nowe Ogrody. Te ulice obejmowane poborem opłat będą sukcesywnie, w porozumieniu z Radą Dzielnicy.

Dłuższy czas poboru opłat za postój
W sektorze Główne Miasto oraz na ul. 3 Maja wydłużony będzie czas poboru opłaty za parkowanie. Kierowcy w tych obszarach będą płacić za postój w dni powszednie w godzinach 9:00-20:00. Dotąd opłata pobierana była do godz. 17.00. Wydłużenie czasu poboru opłaty zostanie poprzedzone kampanią informacyjną.

Od 9 września nowe stawki opłat
Drugą grupą zmian jest wprowadzenie nowych stawek opłat jednorazowych i dodatkowych.
Opłaty jednorazowe za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP:
• za pierwszą godzinę – 3,30 zł (dotychczas 3 zł)
• za drugą godzinę – 3,90 zł (dotychczas 3,60 zł)
• za trzecią – 4,60 zł (dotychczas 4,30 zł)
• za czwartą godzinę i następne – 3,30 zł (dotychczas 3 zł)

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP według nowych zasad wynosić będzie 200 zł (dotychczas 50 zł). W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dniu (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym) jej wysokość ustalono na poziomie 130 zł (dotychczas 30 zł).

Dotychczasowe opłaty, które obowiązywały w Gdańsku niezmiennie od 16 lat. Nowa uchwała zakłada wysokość opłaty dodatkowej zbliżoną do tej, jaką należy wnieść za jazdę bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej. Regulację stawek opłat jednorazowych i dodatkowych umożliwiły zmiany w Ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmiana zasad wydawania kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca
Nowe zasady w działaniu SPP obejmą także wydawanie kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca. Ustalono nowe stawki opłat zryczałtowanych mieszkańca za postój pojazdu mieszkańca posesji, graniczącej z drogą publiczną, na której pobierana jest opłata za postój pojazdu w SPP. Wydanie karty dla pierwszego i drugiego pojazdu będzie kosztowało 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie).

Wydanie trzeciej i każdej kolejnej karty to opłata w wysokości 50 zł miesięcznie (600 zł rocznie). Ograniczono liczbę kart wydawanych dla pojazdów na podstawie umowy użyczenia, najmu bądź leasingu do jednego auta na lokal. - Te zmiany mają w większym stopniu zapobiegać nieuczciwej praktyce uzyskiwania kart opłaty zryczałtowanej przez osoby, które z takiego prawa faktycznie nie mogą korzystać. Fikcyjnie „użyczały” swój pojazd mieszkańcowi SPP.

Opłaty zaczną obowiązywać 9 września 2019 roku, kiedy wejdzie życie art. 28 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zmieniający ustawę o drogach publicznych w tym zakresie.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.