monitoring 401776 960 720Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na obsługę Zintegrowanego Sysytemu Zarządzania Ruchem. System ma być funkcjonalny i innowacyjny - nowy operator nie tylko będzie na bieżąco obsługiwał system, ale także zajmie się jego rozwojem.

Do tego, aby Zintegrowany System Zarządzania Ruchem działał sprawnie i niemal niezauważalnie dla uczestników ruchu, potrzebne są codzienne prace konserwacyjne i utrzymaniowe. Nowy operator, firma Siemens, będzie nadzorował działanie systemu do grudnia 2025 roku, a także dbał o jego rozwój i rozbudowę. Wartość umowy to 124,5 mln zł. Do codziennych obowiązków operatora będzie należało prowadzenie nadzoru nad Centrum Zarządzania Ruchem, stacjami pomiarowymi, znakami zmiennej treści, sterownikami sygnalizacji świetlnej, elementami sygnalizacji zlokalizowanymi na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach tramwajowych, siecią komunikacyjną, monitoringiem oraz stroną internetową systemu. Będzie miał też pod swoją opieką systemy bezpieczeństwa i odwodnienia tunelu Wisłostrady.

To nie wszystko. Operator będzie również odpowiadał za modernizację, rozwój i rozbudowę ZSZR przez najbliższe lata. Co roku operator ma obowiązek włączyć do systemu pięć kolejnych skrzyżowań – w ciągu ośmiu lat oznacza to 40 skrzyżowań podłączonych do systemu. Poza tym, operator zobowiązał się do przebudowy i włączenia do systemu sygnalizacji na ul. Modlińskiej (od trasy S8 do ul. Kuklińskiego, cztery sygnalizacje). W miarę prowadzonych modernizacji system będzie obejmował również kolejne ciągi ulic. W miarę dostępnych środków planowane jest dalsze rozszerzanie systemu, m.in. na ciągi ulic Powązkowskiej, al. Niepodległości, Doliny Służewieckiej, Radzymińskiej, Marymonckiej, Kasprowicza, Popiełuszki i Wał Miedzeszyński. W zakresie umowy będzie wymiana okablowania, latarń, masztów, słupów i sterowników.

Nowe będą tablice zmiennej treści – dzięki temu będą mogły wyświetlać szerszy wachlarz informacji dla kierowców, zwiększy się liczba kamer ulicznych. Umowa przewiduje także przebudowę skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z Królewską. Sygnalizacja na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu zostanie zmodyfikowana tak, aby ograniczyć liczbę wypadków. Sukcesywnie zmieniany będzie sposób wykrywania pieszych i rowerzystów – zamiast przycisków stosowana będzie detekcja automatyczna. Mają się pojawić urządzenia informujące rowerzystów o zalecanej prędkości, aby na kolejnym skrzyżowaniu trafili na zielone światło. Operator wymieni także analogowe kamery monitoringu na cyfrowe na 20 skrzyżowaniach. Umowa przewiduje modernizację Systemu Zarządzania Ruchem SCALA oraz Centrum Zarządzania Ruchem, które znajduje się w siedzibie ZDM. Zmiany przewidziano także w tunelu Wisłostrady. To m.in. wymiana niektórych elementów systemu bezpieczeństwa i odwodnienia oraz oświetlenia tunelu.

***

System działa w Warszawie od 2008 roku. Na początku obejmował 37 skrzyżowań. Dziś Zintegrowany System Zarządzania Ruchem działa na 97 skrzyżowaniach – m.in. na Wisłostradzie, w Alejach Jerozolimskich, ul. Świętokrzyskiej, na Powiślu, na ul. Targowej czy Światowida – i stale się rozbudowuje. Dzięki ZSZR możliwe jest skuteczniejsze utrzymanie płynności ruchu, poprawa warunków ruchu i jego uporządkowanie, skrócenie czasu przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej. System ma wpływ także na bezpieczeństwo ruchu. Sygnalizacje świetlne premiują kierowców przestrzegających przepisów - koordynacja świateł jest ustawiona tak, by zapewnić płynny przejazd pojazdom poruszającym się z dopuszczalną prędkością, czyli na większości ulic 50 km/h. Ci, którzy łamią przepisy i jadą szybciej, prawdopodobnie natrafią na czerwone światło. Na system składają dziesiątki kamer monitoringu, stacje pomiarowe i tablice zmiennej treści. System, oparty o sieć kamer i czujników, wykrywa natężenie ruchu i dostosowuje do niego programy sygnalizacji. Koordynuje też ciągi komunikacyjne. Docelowo ZSZR ma objąć kilkaset skrzyżowań w całym mieście. Na stronie internetowej systemu zszr.zdm.waw.pl można na bieżąco sprawdzać warunki drogowe i obejrzeć obraz z kamer.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.