contentmap_plugin

web2Obwodnicą Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 można już jeździeć dwiema jezdniami. 21 grudnia otwarto węzeł Międzyrzecz Zachód i wprowadzono stałą organizację ruchu na obwodnicy.

Od października 2016 roku ruch na nowo wybudowanej jezdni odbywał się na zasadzie tymczasowej organizacji - bez możliwości korzystania z nowego, środkowego węzła obwodnicy - Międzyrzecz Zachód. Przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kontrola, zakończona decyzją pozwolenia na użytkowanie, potwierdziła, że nowa droga jest bezpieczna dla ruchu. Oznaczało to możliwość wprowadzenia docelowej, tzw. stałej organizacji ruchu oraz udostępnienie kierowcom nowego węzła na połączeniu drogi S3 z drogą wojewódzką nr 137 Sulęcin – Trzciel.

web1web3web4web6web7web8
Pomimo oddania drogi do użytku z ponad półrocznym wyprzedzeniem, inwestycja nie została zakończona. Prowadzone są jeszcze prace poza ciągiem głównym. Termin zakończenia zadania wynikający z podpisanego kontraktu przypada na czerwiec 2017 roku. Koszt inwestycji to 102 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.