Odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego rusza przetargZgodnie z zapowiedziami stołeczny ratusz podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu na moście Poniatowskiego. Rusza przetarg na zamontowanie odcinkowego pomiaru prędkości na przeprawie. Urządzenia powinny pojawić się na moście jeszcze w tym roku.

 

– Ruszamy z oczekiwanym przez warszawianki i warszawiaków procesem poprawy bezpieczeństwa na moście Poniatowskiego i przetargiem na zakup urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Wierzę, że uda się znaleźć wykonawcę, który zbuduje system jeszcze w tym roku – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Most Poniatowskiego jest jedną z najstarszych istniejących przepraw w Warszawie. Codziennie w obie strony pokonuje go niemal 55 tys. pojazdów, co dla ponad 100-letniej konstrukcji jest wynikiem kilkukrotnie wyższym, niż zakładano podczas jego budowy. Wielu kierujących przekracza w tym miejscu ustalone limity prędkości, a to sprawia, że dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu priorytetem jest egzekucja obowiązujących przepisów, co z kolei powinno przełożyć się wprost na wyeliminowanie zdarzeń drogowych. Dlatego też od początku roku na przeprawie obecne są dodatkowe patrole policji drogowej, które wykonują pomiary prędkości. Funkcjonariusze prowadzą swoje zadania w ramach służb ponadnormatywnych, finansowanych przez stołeczny ratusz. Od lutego na moście było 89 takich służb, w czasie których przeprowadzono 1170 kontroli drogowych. Jak bardzo potrzebne są tam patrole świadczy fakt, że od początku roku na jadących mostem Poniatowskiego nałożono 406 mandatów karnych, 208 kierujących pouczono, a 34 prowadzącym zabrano prawa jazdy.

Wkrótce jednak policjantów z „drogówki” zastąpi zautomatyzowany system do odcinkowego pomiaru prędkości. To pilotażowe działanie związane z zakupem urządzeń przez Warszawę i ich przekazaniem do użytkowania w Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Takie rozwiązanie sprawi, że wszystkie pojazdy poruszające się mostem Poniatowskiego, przez całą dobą, będą miały kontrolowaną prędkość. Dzięki temu prowadzący z pewnością zdejmą nogę z gazu, co z kolei powinno ograniczyć niebezpieczne sytuacje drogowe.

Jak to będzie działać?
Most i wiadukt zostanie podzielony na cztery odcinki (po dwa dla każdego kierunku), dla których będą prowadzone pomiary prędkości. Dzięki temu system obejmie także pojazdy, które korzystają z węzła przy Wisłostradzie. Pomiary będą prowadzone w pełni automatycznie, a dane, które będą zbierane przez urządzenia trafią bezpośrednio do Systemu Centralnego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, która odpowiada za wszystkie urządzenia mierzące prędkość na terenie całego kraju.

Jednym z kryteriów stawianych instalowanym urządzeniom będzie również możliwość ustawiania osobnych progów prędkości dla wszystkich kategorii pojazdów i dla różnych zakresów czasu. 5 czerwca, wszczęta została procedura ogłoszenia postępowania, a dokumenty dotyczące przetargu zostały przesłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przetarg organizowany jest przez warszawskich drogowców z Zarządu Dróg Miejskich.

Jeżeli uda się pomyślnie przeprowadzić wszystkie procedury, to odcinkowy pomiar prędkości powinien pojawić się na moście Poniatowskiego jeszcze w tym roku.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.