12717Kierowcy mogą już w pełni korzystać z dwóch rond, które w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych powstały w podopolskim Karczowie oraz w Praszce.

Skrzyżowanie w Karczowie, gdzie droga krajowa nr 46 łączy się z drogą nr 94, było do niedawna jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych Opolszczyzny. Wymuszanie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu od strony Brzegu (z DK 94), nadmierna prędkość i łamanie zakazu wyprzedzania doprowadzało w tym miejscu do dziesiątek kolizji i wypadków.

W miejscu istniejącego rozległego skrzyżowania powstało właśnie czterowlotowe rondo turbinowe. Zwiększeniu jego przepustowości służy bypass pozwalający wjechać na drogę krajową 94 w stronę Brzegu omijając główną tarczę ronda. W ramach przebudowy skrzyżowania w Karczowie powstały także m.in. ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo oraz znak zmiennej treści na wlocie do ronda od strony Opola.

Świetlna tablica pozwoli informować kierowców o ewentualnych utrudnieniach na autostradzie. Widząc taki komunikat, kierowca będzie mógł zjechać na rondzie w kierunku Brzegu na DK 94, unikając w ten sposób wjeżdżania na węźle „Opole Zachód” na zakorkowaną autostradę. Nowe rondo jest również monitorowane.

127161271812720
Oprócz przebudowy skrzyżowania w Karczowie, w ramach PLMN na Opolszczyźnie wybudowane zostało także rondo w Praszce na drodze krajowej nr 45 (wyjazd z miasta w kierunku Wielunia). Przebudowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa, umożliwienie swobodnego włączenia się do ruchu dla kierowców jadących od ul. Kopernika i Szosy Gańskiej oraz uspokojenie ruchu na DK 45 na tym odcinku.

1271412715
Źródło: GDDKiA O/Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.