contentmap_plugin

zakaz29 lipca, na tzw. "starym" moście w Ostrołęce (ul. Mostowa w ciągu drogi krajowej nr 61) ze względów bezpieczeństwa zostaje wprowadzone ograniczenie dla ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

W okresie obowiązywania ograniczenia (ok. 4-6 tygodni) będą prowadzone specjalistyczne badania mostu, które określą dalsze zasady użytkowania tego obiektu. W przypadku konieczności przedłużenia terminu wprowadzonych ograniczeń, ruch lokalny zostanie przeniesiony również na ulicę Spacerową, po jej uprzednim wyremontowaniu.

Zasady przeprawy przez Narew i zalecane objazdy:

1. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, czyli osobowe, będą się mogły nadal poruszać po „starym” moście. Obowiązywać je będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

2. Ruch lokalny dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, tj. dla pojazdów służb miejskich, komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do 10 ton, pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów nauki jazdy - skierowany będzie objazdem przez most im. A. Madalińskiego („nowy” most) w następujący sposób:
- wyjazd z miasta ulicami: Mostową, Szpitalną, Plac Bema, Obozową na „nowy” most,
- wjazd do miasta ulicami: Obozową na „nowy” most, Plac Bema, Jana Kilińskiego.
Na ul. Kilińskiego wprowadzone będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów.

3. Ruch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie wymienionych wyżej – m.in. ruch tranzytowy – będzie prowadzony poza granicami miasta. Objazdy Ostrołęki dla ruchu tranzytowego zostały ustalone z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządcami dróg wojewódzkich. Tablice informacyjne o obowiązujących objazdach będą ustawione w miejscowościach: Maków Mazowiecki, Przasnysz, Różan, Myszyniec, Miastkowo, Łomża i Ostrów Mazowiecka. Najbliższe przeprawy przez rzekę Narew znajdują się w miejscowościach Różan (DK60) i Nowogrodzie ( droga wojewódzka nr 645).

4. Jadący od strony Warszawy (DK61) oraz Ciechanowa (DK60) mogą ominąć Ostrołękę przez Różan jadąc dalej drogą krajową nr 60 w stronę Ostrowi Mazowieckiej – z możliwością kontynuacji podróży drogami: S8 – na Białystok, DK 63 – na Łomżę i dalej DK 61 na Augustów. Jadący od strony Olsztyna DK 53 mają możliwość przeprawienia się przez Narew w Nowogrodzie jadąc drogą wojewódzką 645 (Myszyniec – Łomża). Jadący z kierunków północnych (Białystok, Suwałki, Augustów) będą mogli wykorzystać te same przeprawy (Nowogród, Różan) w celu ominięcia mostu na Narwi w Ostrołęce.

Źródło: UM Ostrołęka

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.