Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkichObowiązek pełnego oznakowania poziomego dróg publicznych powinien obejmować także twarde drogi powiatowe i gminne, co najmniej w odniesieniu do obszarów zabudowanych – przekonuje Marek Wierzchowski, krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dowodów na to dostarczają realizacje projektów w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Otóż na ciągach powiatowych, dla których nie ma obowiązku poziomego oznakowania, nowa nawierzchnia i lepszy standard drogi prowokują kierujących do brawurowej jazdy.

W jednym z mazowieckich miast w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zostały wyremontowane cztery drogi. – Problem się zaczął wówczas, kiedy po modernizacji oddano te drogi do użytku. Ich przekrój wręcz zachęcił młodych ludzi do wyścigów samochodowych. Projekt przebudowy oczywiście nie zawierał kompleksowego oznakowania poziomego, ponieważ nie jest to obowiązkowe dla dróg powiatowych. Rozwiązanie tego problemu wymagało wprowadzenia elementów oznakowania poziomego i zamontowania urządzeń wymuszających spowolnienie prędkości – podkreśla Marek Wierzchowski.

– Fragmentaryczne wprowadzenie oznakowania poziomego jest jednak nieskutecznym rozwiązaniem – zastrzega Marek Wierzchowski. Nie ma bowiem żadnych innych poprzedzających to oznakowanie elementów, wymuszających na kierowcy określone zachowanie, a więc brakuje wcześniejszej linii ciągłej, nie ma też linii zatrzymania. Właśnie dlatego w przypadku jednej z przebudowywanych dróg wspomnianego mazowieckiego miasta zarządca zdecydował się już na etapie projektowania wprowadzić elementy oznakowania poziomego.

Oznakowaniem poziomym można wprowadzić taką organizację ruchu, która narzuci kierującym sposób zachowania, a jednocześnie uporządkuje przekrój drogi, na przykład poprzez wyznaczenie stanowisk parkingowych i osiowe przesunięcie pasów ruchu.

Wszystkie drogi w kraju muszą być oznakowane w sposób zarówno systemowy, jak też ujednolicony, a w tym właśnie musi też być uwzględnione obligatoryjnie kompleksowe oznakowanie poziome dróg powiatowych i gminnych. Taki wniosek został postawiony podczas seminarium szkoleniowego „Oznakowanie poziome dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy (7 stycznia 2010 r., Warszawa). Wprowadzenie takiego obowiązku w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych jednak oznacza konieczność poniesienia większych kosztów. Zatem - jak zauważa Marek Wierzchowski - aby osiągnąć zamierzony efekt w podnoszeniu poziomu brd niezbędna będzie pomoc finansowa dla samorządów.

Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich
Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich
Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich
Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich
Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkich
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.