Inżynieria ruchu

P4130095W weekend, 4-6 października, wykonawca II linii metra na Bemowie zmieni organizację ruchu na ul. Górczewskiej. Ruch w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich zostanie przełożony na północną jezdnię.

gsumOd 1 do 31 października br. zostanie udostępniony do wglądu dokument "Gdański Standard Ulicy Miejskiej" (GSUM), natomiast 2 października Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na jego publiczną prezentację.

sadowa 001 notramPrzy ul. Sądowej powstaje centrum przesiadkowe, które będzie m.in. obsługiwać kursy dalekobieżne. W ramach inwestycji przebudowywane jest również układ drogowy w tym rejonie. W związku z zakresem planowanych prac w najbliższy weekend ulica Goeppert-Mayer zostanie wyłączona z ruchu samochodowego.

28483Na Podkarpaciu rozpoczęto realizację zapisów nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych będą zapisywane także po polsku.

roboty drogoweGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpoczęcie w tym roku prac związanych z przebudową dwóch wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach oraz remontem kładki technologicznej rurociągu ciepłowniczego nad drogą krajową 86.

prog 2Na kolejnych ulicach w Gdańsku wkrótce pojawią się elementy infrastruktury drogowej, których celem będzie uspokojenie ruchu, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Elastyczne słupki zostaną zamontowane na ul. Obrońców Wybrzeża, a także na ul. Kartuskiej. Z kolei na ul. Mickiewicza ustawione zostaną wyspowe progi zwalniające. Prace w zakresie uspokajania ruchu toczyć się będą także w innych lokalizacjach w Gdańsku i potrwają do końca września.