Inżynieria ruchu

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu – uwarunkowanie rozwojuBezpieczeństwo transportu jest ważnym problemem społecznym i ekonomicznym. Prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie jest sprawą konieczną, aby powstały konkretne podstawy do podejmowania decyzji, wyboru strategii działania czy tworzenia koncepcji rozwojowych w danych dziedzinach.

Oznakowanie poziome obligatoryjne dla wszystkichObowiązek pełnego oznakowania poziomego dróg publicznych powinien obejmować także twarde drogi powiatowe i gminne, co najmniej w odniesieniu do obszarów zabudowanych – przekonuje Marek Wierzchowski, krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dowodów na to dostarczają realizacje projektów w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Otóż na ciągach powiatowych, dla których nie ma obowiązku poziomego oznakowania, nowa nawierzchnia i lepszy standard drogi prowokują kierujących do brawurowej jazdy.

Oznakowanie poziome – skuteczne i tanieOznakowanie poziome jest niedocenianym elementem inżynierii ruchu, co oczywiście ma wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Wynika to z powszechnego przekonania – nieposiadającego zresztą oparcia w obowiązujących przepisach - o drugorzędności oznakowania poziomego w stosunku do oznakowania pionowego – wyjaśnia ten stan rzeczy Adam Iwanow, dyrektor Stowarzyszenia „Linia Życia”. Równocześnie podkreśla, że oznakowanie poziome jest najtańszym sposobem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto podnosi ono walory estetyczne dróg.

Programowy spadek zdarzeń drogowychW Polsce koszt ofiary śmiertelnej wynosi prawie 1,5 mln zł, osoby rannej – ponad 200 tys. zł, a straty materialne ponoszone w zdarzeniu drogowym są szacowane na poziomie 15 tys. zł. Ponad 75% wypadków z ich łącznej liczby ma miejsce na drogach samorządowych, w tym ofiary śmiertelne tych wypadków stanowią ponad 62%, a udział rannych sięga blisko 74%.

Bezpieczeństwo na drogach – podstawowe tendencje- Ogromna liczba podjętych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zmierza w kierunku zmian mentalności i zachowań, w tym również zmian nawyków projektantów dróg. Droga czy skrzyżowanie są wtedy dobrze zaprojektowane, jeśli można się po nich bezpiecznie poruszać – powiedział Andrzej Grzegorczyk, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O tendencjach brd mówił on podczas seminarium szkoleniowego PKD, które odbyło się 7 stycznia br. w Warszawie.

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportuWypadki w transporcie są obecnie prawdziwą plagą. Łączna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 1,3 mln osób i ciągle rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że wypadki drogowe są obecnie na 9 miejscu na liście przyczyn zgonów, a prognozy na rok 2020 przewidują miejsce trzecie. W krajach Unii Europejskiej wypadki są pierwszą przyczyną zgonów z powodów zewnętrznych ludzi w wieku do 45 lat, a łączne straty szacuje się na ponad 200 mld euro rocznie.

Bezpieczeństwo transportu staje się zagadnieniem coraz częściej postrzeganym jako jedno z najważniejszych kryteriów jakości życia. Dlatego każda inicjatywa, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w transporcie zasługuje na uwagę i poparcie.