Inżynieria ruchu

Standardy oznakowania przejazdów kolejowychNa terenie Warszawy podjęto się wprowadzenia zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym przejazdów kolejowych, co powinno  przyczynić się do lepszej identyfikacji miejsca niebezpiecznego. Dzięki temu wzrośnie zarówno poczucie bezpieczeństwa kierowcy, jego komfort prowadzenia pojazdu, jak i płynność ruchu.

{flv img="warsztaty.jpg"}warsztaty{/flv}

350 mln euro pomoże uspokoić ruch w PolsceNajwiększym zagrożeniem dla ruchu drogowego w Polsce jest nadmierna prędkość pojazdów, która jest przyczyną 31 proc. wypadków śmiertelnych i każdego roku kosztuje życie ponad 1 600 osób. Aby przeciwdziałać tej sytuacji Ministerstwo Infrastruktury przygotowało Program Uspokojenia Ruchu na lata 2010 - 2014.

Program będzie realizowany na drogach lokalnych w obszarze zabudowanym – w miastach, miejscowościach i na obszarach wiejskich. Ocenia się, że dzięki realizacji Programu Uspokojenia Ruchu można będzie ocalić od śmierci ok. pięćset osób, a prawie sześć tysięcy kolejnych uchronić przed ciężkimi obrażeniami ciała. Priorytet otrzymają miasta i miejscowości położone na trasach alternatywnych do dróg krajowych.

„Miasteczko Holenderskie” - doświadczenia i problemy na etapie projektowaniaZ uwagi na położenie Puław na przecięciu ważnych korytarzy drogowych i atrakcyjną lokalizację miasta generującą znaczny ruch tranzytowy, jednym z większych wyzwań podczas prowadzenia prac projektowych było duże natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej – zwłaszcza w czasie weekendów. Geometria drogi wymagała takiego ukształtowania, aby jednocześnie spełniła swoje zadanie w zakresie uspokojenia, a przy tym nie ograniczała w znaczący sposób przepustowości odcinka.

Szczegółowe rozwiązania uspokojenia ruchu – przykłady i cechyZastosowane w projekcie „Miasteczko Holenderskie” środki uspokojenia ruchu mają tak dobrane parametry, aby jednocześnie egzekwować jazdę z bezpieczną prędkością i nie powodować nadmiernych utrudnień w ruchu. Charakterystykę wybranych rozwiązań przedstawiono poniżej.

Wiodącym elementem uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 824 (drodze rozprowadzającej o prędkości ruchu 50 km/h) jest środkowy pas brukowany.

Wizja „0” w krajowych i europejskich normatywach – ochrona motocyklistów (IV)Wprowadzając wizję „0” należy podejmować działania zmierzające do eliminowania zagrożeń wszystkich uczestników ruchu. I tak problemem, który dopiero w Polsce zaczyna być widoczny jest wzrost natężenia ruchu motocykli, a co za tym idzie wzrost ilości wypadków z ich udziałem. Chcąc, więc obniżać liczbę ofiar wypadków należy zwrócić również uwagę także na tą grupę użytkowników drogi. Tymczasem w polskich przepisach, dotyczących projektowania i utrzymywania dróg, motocykliści zostali całkowicie pominięci. A przecież należy się spodziewać, że w najbliższych latach udział motocykli w ruchu będzie stale wzrastał.