Inżynieria ruchu

Przejście dla pieszych – bezpieczne miejsce?Znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. W rozdziale odnoszącym się do znaków poprzecznych w załączniku nr 2 dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach określono, że przejścia dla pieszych wyznacza się na całej szerokości jezdni.

Przejście dla pieszych – bezpieczne miejsce?Brak jednolitych standardów oznakowania przejść dla pieszych w odniesieniu do stosowanych sposobów i materiałów jest jednym z istotnych problemów w zapewnieniu pieszym użytkownikom bezpiecznego przekroczenia jezdni. Prawidłowe rozwiązania i utrzymanie odpowiedniego stanu oznakowania przejść dla pieszych może w sposób istotny wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego niebagatelne znaczenie mają działania organów zarządzających ruchem oraz zarządców dróg.

System zarządzania ruchemSpośród wszystkich polskich miast system zarządzania ruchem jak dotąd udało się wdrożyć tylko w Poznaniu. Inne miasta – Warszawa, Kraków i Łódź, są w trakcie wdrażania pierwszego etapu budowy systemu zarządzania ruchem. Trójmiasto opracowało szczegółową koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i przystąpiło do wyłonienia wykonawców. Mamy, zatem istotny postęp w stosunku do stanu z roku 2004 [14], choć jak zwykle niezadowalający.

System zarządzania ruchemZastosowanie ITS jest jednym ze sposobów doskonalenia systemów transportowych w celu zwiększenia ich sprawności, efektywności i bezpieczeństwa. ITS dostarczają różnorodnych narzędzi, począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, poprzez systemy zarządzania przepływami pojazdów w sieci uliczno-drogowej, aż do systemów realizujących priorytety dla uprzywilejowanych środków transportu.

Atrakcyjność ITS wynika z tego, że stwarzają one duże możliwości w podniesieniu dostępności, mobilności i bezpieczeństwa transportu, przy równoczesnym obniżeniu kosztów budowy infrastruktury, zatłoczenia, zdarzeń drogowych, oddziaływania negatywnego na środowisko i zużycia energii. ITS dzięki zintegrowanemu charakterowi rozwiązań (np. ruch indywidualny, transport zbiorowy i transport towarów) warunkują realizację strategii zrównoważonego rozwoju.

ITS a bezpieczne konstrukcje wsporczeElementy systemu, takie jak znaki zmiennej treści, systemy kamer, detektorów i czujników muszą być umieszczone wzdłuż pasa drogowego. Ich umieszczenie powoduje wzrost ilości podpór umieszczonych wzdłuż dróg. W Wielkiej Brytanii zakłada się, że dla efektywnego zarządzania ruchem konstrukcje wsporcze wraz z niezbędnymi urządzeniami ITS będą umieszczane, co około 2 mile. Powstaje więc pytanie, w jakim stopniu może to wpływać na zagrożenie kolizjami z tego typu podporami?

Wypadki ze zwierzętami – cz. IICzy należy oznaczyć miejsca częstych kolizji np. „Czarnym Punktem”, jak to się praktykuje w przypadku odcinków charakteryzujących się dużą liczbą wypadków drogowych? Znakomita większość kierowców, to jest 83%, opowiedziała się za taką inicjatywą.