Inżynieria ruchu

roboty drogowe23 lutego ok. godz. 23.00 wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na ul. F. Płaskowickiej. Wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Stryjeńskich. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się jezdnią północną.

pul1Uspokojenie ruchu to w dużym uproszczeniu wszelkie działania, stosowane w ramach osiedla, dzielnicy czy miasta, które służą ograniczeniu prędkości przejeżdżających przez nie pojazdów, a także natężenia ruchu. To pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa i jakość powietrza na terenie, gdzie zastosowane są takie rozwiązania.

korek redINRIX Global Traffic Scorecard sprawdził natężenie ruchu w 1360 miastach na całym świecie. W rankingu ujęto miasta z 38 krajów świata. W zestawieniu uwzględniono także Polskę.

edroga128GDDKiA podpisała umowę na realizację projektu i podstaw systemu oraz późniejszego wsparcia przy wyborze kolejnych wykonawców elementów wdrożeniowych oraz nadzoru przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

edroga041W 2017 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa, w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, przeprowadził kontrolę organizacji ruchu odcinków niektórych dróg krajowych, o łącznej długości około 4000 km.

strefa zamieszkania2Na polskich osiedlach coraz częściej pojawiają się znaki D-40. Tymczasem, jak wynika z doświadczeń strażników miejskich, wielu kierowcom brakuje pełni wiedzy na temat zasad, które obowiązują w strefie zamieszkania. Zdarza się, że nawet zarządcy terenów, którzy decydują się na ustawienie znaku D-40, nie końca mają świadomość jakie to powoduje konsekwencje.