Inżynieria ruchu

sygnalizator przejscie dla pieszychOsoby z dysfunkcją wzroku zyskają ułatwienia na dwóch kolejnych przejściach dla pieszych w Poznaniu. Trwa montaż sygnalizacji akustycznej na ul. Serbskiej oraz skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Libelta.

1280x540Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Ulica Grochowska Gocławska objazd zamkniętego odcinka ulicyPrzebudowa ul. Łodygowej finiszuje. W najbliższych dniach wykonawca robót będzie układał ostatnie warstwy nawierzchni jezdni. W sobotę, 3 lipca, tramwajarze, modernizujący torowisko na ul. Grochowskiej, przystąpią do prac na przejeździe przy ul. Gocławskiej.

edroga617W ubiegłym roku na krakowskich drogach doszło do 182 wypadków w rejonie przejść dla pieszych. Zginęło siedem osób. W pierwszym kwartale tego roku na pasach zginął jeden pieszy. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wspólnie z policją, Zarządem Transportu Publicznego oraz Miejskim Inżynierem Ruchu, dąży do zmniejszenia tych czarnych statystyk. Celem jest brak ofiar śmiertelnych na pasach.

monitoring 401776 960 720Od 1965 roku, w okresach 5-letnich, na drogach krajowych prowadzone są generalne pomiary ruchu. Ostatni tego typu pomiar odbył się w 2015 roku, a kolejny będzie realizowany w przyszłym roku. GDDKiA już teraz przygotowuje się do przeprowadzenia pomiaru.

mms 20190718 150913Na osiedlu Koniuchy w Toruniu, gdzie obowiązuje strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h, 18 lipca pojawiły się termoznaki. Mają one przypominać kierowcom, że w tym miejscu należy ograniczyć prędkość do trzydziestki.