PN 46Tak jak w latach ubiegłych, również w tym roku kierowcy wybierający się na gdańską plażę będą mogli zostawić swój samochód na jednym z czterech parkingów nadmorskich. Funkcjonować one będą od 1 lipca do 31 sierpnia, a jednorazowy wjazd na parking kosztować będzie 10 zł.

 

Podobnie jak w 2017 i 2018 roku parkingi nadmorskie znajdować się będą w czterech miejscach w pobliżu gdańskich kąpielisk. W Jelitkowie zaparkować auto będzie można przy ul. Błękitnej (220 miejsc) oraz przy ul. Kaplicznej (60 miejsc). W Brzeźnie parking zlokalizowany będzie przy ul. Czarny Dwór (340 miejsc), a na Stogach przy ul. Nowotnej (180 miejsc). Parking nadmorski na Stogach będzie miał w tym roku charakter Parkingu Społecznie Odpowiedzialnego i będzie prowadzony przez Fundację Społecznie Bezpieczni. Zysk wypracowany przez parking będzie przeznaczany na wyposażenie schroniska dla osób bezdomnych w Gdańsku. Obsługę parkingu stanowić będą podopieczni Fundacji, osoby bezdomne, niepełnosprawne, które uzyskały wsparcie w postaci legalnej pracy i opieki asystenta, pomagającego im wyjść z kłopotów napotkanych w życiu.

Na parkingach nadmorskich opłata w wysokości 10 zł pobierana będzie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 17:00 i będzie niezależna od czasu postoju (jedynie zaparkowanie pojazdu do 15 minut będzie bezpłatne). Po godzinie 17:00 do dnia następnego do godziny 9:00 za pozostawienie samochodu na parkingu nie trzeba będzie płacić.

Z konieczności wniesienia opłaty za wjazd na parkingi nadmorskie zwolnione będą osoby niepełnosprawne – na podstawie identyfikatora „N+” wydanego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub odpowiadającego mu dokumentu wydanego przez innego zarządcę drogi.

Na parkingach nadmorskich bezpłatny będzie również postój pojazdów elektrycznych i PHEV w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tym przypadku podstawą do tego, by nie trzeba było wnosić opłaty będą: niebieska naklejka na szybie pojazdu z symbolem EE, karta zerowej stawki opłat na pojazdy PHEV lub wskazanie gniazdka do ładowania samochodu bezpośrednio pracownikowi obsługi przy wjeździe na parking.

Parkingi nadmorskie cieszą się sporą popularnością zarówno wśród gdańszczan, jak i turystów. W sumie w okresie wakacyjnym w 2017 i 2018 roku skorzystało z nich ok. 100 tys. kierowców.

Oprócz parkingów nadmorskich od 30 czerwca do 1 września swój samochód będzie można również zostawić na bezpłatnym parkingu przy hali ERGO ARENA.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.