edroga993W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Katowicach we wrześniu tego roku przez tydzień testowany był buspas na ul. Mikołowskiej. Po zakończeniu testów urzędnicy zwrócili się do mieszkańców z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej w tym zakresie.

 

W dostępnym dla wszystkich chętnych badaniu ankietowym online, prowadzonym przez wydział komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice, wzięło udział aż 4518 osób, z czego 80,3% stanowili mieszkańcy Katowic. 64% respondentów podróżowało w omawianym okresie ul. Mikołowską, jako kierowcy samochodu lub na rowerze, natomiast 26,8% respondentów zadeklarowało korzystanie ze środków komunikacji publicznej w trakcie testów buspasa. Tym samym na ostateczne wyniki ankiety w przeważającym stopniu mieli wpływ kierowcy samochodów.

Na pytanie „czy popiera Pan/Pani wprowadzenie na stałe buspasa na ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Słowackiego” 17,1% respondentów opowiedziało się za takim rozwiązaniem (zsumowane odpowiedzi „tak” i „raczej tak”), a przeciwnego zdania było 80,9% ankietowanych (zsumowanie odpowiedzi „nie” i „raczej nie”). Przy korelacji wyników można jednak zauważyć znacząco większe poparcie dla wprowadzenia buspasa w grupie respondentów korzystających ze środków komunikacji publicznej (41,2% za wprowadzeniem buspasa, przy 57% sprzeciwie) - a przypomnijmy, że tych ostatnich w badanej grupie było ponad dwukrotnie mniej niż kierowców.

Sposób oznakowania buspasa został oceniony pozytywnie przez większość użytkowników drogi, czyli 73,2% wszystkich respondentów. Przeciwnego zdania było 17,2% ankietowanych. Mieszkańcy w tym zakresie zgłosili wiele konstruktywnych propozycji, które są zawarte w raporcie.

- Wszystkie informacje uzyskane od mieszkańców zostaną przez nas gruntownie przeanalizowane i wyciągniemy stosowne wnioski. Kwestia buspasów w mieście jest oczywiście wciąż otwarta. Będziemy na pewno typować kolejne miejsca, w których będzie można myśleć o wdrożeniu tego rozwiązania – oczywiście z uwzględnieniem informacji otrzymanych przez mieszkańców, bo mamy jasny sygnał, że będzie trzeba wprowadzić kilka modyfikacji – np. dotyczących oznakowania czy dostosowania infrastruktury – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Katowice. - Warto też dodać, że w Katowicach podejmowane są działania systemowe w zakresie rozwoju transportu zrównoważonego – i finalizacja takich inwestycji, jak np. budowa centrów przesiadkowych czy przebudowa dwóch węzłów DK 81, pozytywnie wpłynie także na polepszenie płynności ruchu na buspasach – dodaje rzecznik.

Źródło: UM Katowice

Załączniki:
Pobierz (Raport końcowy.pdf)Raport końcowy.pdf[ ]1098 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.