zOd 7 maja obowiązuje tymczasowa organizację ruchu, która polega na włączeniu do ruchu części północnej węzła autostradowego Legnica Południe (dawniej Legnica II). Wykonawca udostępnił kierowcom dwie jezdnie S3 na odcinku o długości ok. 6,5 km.

 

mapa S3 1Od węzła Legnica Zachód przy ul. Chojnowskiej aż do węzła Legnica Południe, który łączy się z A4, można jeździć już dwiema jezdniami, na dwóch pasach. Na węźle Legnica Południe otwarto relację: Legnica – Wrocław – Legnica oraz Legnica – Jędrzychowice – Legnica. Część południowa węzła, tj. w kierunku na Jelenią Górę, jest nadal zamknięta.

Na pozostałym 15-kilometrowym odcinku, czyli od początku kontraktu (za miejscowością Chróstnik) aż do węzła Legnica Zachód, ruch został przełożony z jezdni prawej (zachodniej) na jezdnie lewą (wschodnią).

Zmiany związane są z etapowaniem robót, które pozwolą na wykonywanie kolejnych prac przy budowie drogi ekspresowej S3.

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica to odcinek o długości ponad 80 km. Kontraktowy termin zakończenia prac na wszystkich pięciu zadaniach przypada na połowę czerwca br., co nie jest jednak równoznaczne z oddaniem trasy do użytkowania.

1 722 442 64

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.