Katowice UM Katowice 32Modernizacja i rozbudowa układu drogowego oraz działania z zakresu inżynierii ruchu spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek liczby wypadków w Katowicach, szczególnie z udziałem pieszych, przy jednocześnie rosnącej liczbie zarejestrowanych pojazdów. Jednym z ważniejszych działań, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo było wprowadzenie Strefy Tempo 30 w śródmieściu.

 

Tak wynika z danych płynących z dokumentu „Analiza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice” sporządzonej przez wydział transportu Urzędu Miasta Katowice na podstawie danych uzyskanych w wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Katowicach.

Dokument zawiera m.in. analizę porównawczą ostatnich pięciu lat i porównanie z 2008 rokiem, czyli z danymi sprzed 10 lat. Zauważalny jest znaczący spadek wypadkowości w ostatniej dekadzie – z 449 w 2008 roku do 253 w 2017 roku (spadek o 44%). Jednocześnie w tym okresie wzrosła liczba pojazdów ze 194 tys. do 293 tys. Tym samym w 2008 roku doszło do 1 wypadku przypadającego na 432 pojazdy (w ubiegłym roku na 1160 pojazdów). W kategorii osób, które zginęły w wypadkach, 2017 rok też okazał się najbardziej bezpiecznym w ostatnich latach.

– Z analizy wynika, że w 2017 roku w Katowicach doszło do 253 wypadków drogowych, z czego najwięcej (18%) w piątek, a najmniej (10%) w niedzielę. Przedział czasowy o największej liczbie wypadków to godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Najczęstszym rodzajem wypadków (35,5%) było najechanie na pieszego, natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Decyzją Marcina Krupy, prezydenta Katowic, od sierpnia 2015 roku funkcjonuje w Katowicach Strefa Tempo 30 w śródmieściu, która dodatkowo w lipcu 2017 roku została poszerzona o dzielnice. - Cieszę się, że po blisko trzech latach funkcjonowania Strefy Tempo 30 mieszkańcy, a szczególnie kierowcy, przyzwyczaili się do nowych warunków poruszania się po Katowicach, bo wprowadzenie tej strefy znacząco poprawiły bezpieczeństwo w naszym mieście. Porównując dane z 2014 roku – przed wprowadzeniem ograniczenia oraz ubiegłorocznych danych można zaobserwować, że łączna liczba wypadków spadła o około 36%, natomiast liczba wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu spadła o około 42% – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

tab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MG 4409Do największej liczby wypadków w 2017 roku dochodziło na Al. Roździeńskiego (20), ul. Chorzowskiej (17) i ul. Kościuszki (12). Wśród 253 wypadków ogółem, 91 z nich było z udziałem pieszych, a tych najwięcej było na ul. Panewnickiej, natomiast z udziałem rowerzystów odnotowano 18 wypadków, których 2 były na Al. Korfantego, a pozostałe w pojedynczych lokalizacjach.

- W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto w Katowicach szereg działań w miejscach o podwyższonej wypadkowości. Pierwsze efekty, mimo że stale rośnie ilość zarejestrowanych pojazdów, widzimy obserwując spadek o ponad 40% liczby wypadków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wśród działań poprawiających bezpieczeństwo, oprócz wprowadzenia Strefy Tempo 30 należy wspomnieć m.in. modernizację sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Chorzowskiej czy korektę oznakowania na ul. Roździeńskiego – podsumowuje prezydent Marcin Krupa. – Realizujemy i przygotowujemy także szereg inwestycji, które znacząco poprawią bezpieczeństwo, m.in. przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej, czy wyznaczenie jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Jankego – dodaje prezydent.

W zakresie inwestycji drogowych znacząco wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowane są m.in. przebudowa dwóch wąskich gardeł na DK nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu oraz przedłużenie ulicy Stęślickiego do Al. Korfantego. Ponadto, dla zwiększenia liczby podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego, realizowane są następujące zadania inwestycyjne:
- budowa nowych linii tramwajowych,
- budowa węzłów przesiadkowych w ramach zadania pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych",
- budowa systemu zarządzania ruchem (lTS) dla nadania priorytetu w ruchu drogowym pojazdom transportu publicznego,
- kontynuacja wymiany taboru autobusowego i tramwajowego.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.