sygnalizator przejscie dla pieszychOsoby z dysfunkcją wzroku zyskają ułatwienia na dwóch kolejnych przejściach dla pieszych w Poznaniu. Trwa montaż sygnalizacji akustycznej na ul. Serbskiej oraz skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Libelta.

 

Sygnalizacja akustyczna to ułatwienie przede wszystkim dla osób z dysfunkcjami wzroku. Dzięki niej niewidomi i niedowidzący mogą łatwiej dotrzeć do sygnalizatora i bezpiecznie pokonać przejście dla pieszych. Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w tego rodzaju sygnalizacji jest naprowadzanie dźwiękowe, które pozwala najpierw odnaleźć przycisk dla pieszych, a następnie powiadamia o zapaleniu się zielonego światła.

W Poznaniu wykorzystywane są nowoczesne przyciski dla pieszych o poszerzonej funkcjonalności. Informują one o topografii przejścia, liczbie pasów ruchu do pokonania i kierunku, z którego nadjeżdżają auta. Posiadają one również znacznie większą powierzchnię przycisku przyjmującego zgłoszenie pieszego oraz funkcję wibracji, powiadamiającą o nadawaniu zielonego światła. Tego rodzaju przyciski funkcjonują obecnie w kilkunastu miejscach w mieście i są instalowane w kolejnych. Jednym z nich jest skrzyżowanie ul. Kościuszki i Libelta, na którym trwają prace związane z ich montażem. Wymienione tam będą również lampy w sygnalizatorach - zastąpią je oprawy LED.

Natomiast na przejściu przez ul. Serbską, pomiędzy hipermarketem Tesco a salonem meblowym, zainstalowany zostanie system dźwiękowego naprowadzania na sygnalizator. Dotychczas zamontowano tutaj maty z guzami i taśmy kierujące w stronę sygnalizatora. Prace w obu miejscach potrwają do końca sierpnia i łącznie będą kosztować niemal 250 tysięcy złotych.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.