poznan mickiewiczaNa ulicy Mickiewicza w Poznaniu obowiązuje nowa organizacja ruchu. Odcinek pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Zwierzyniecką jest jednokierunkowy. Dzięki zmianom piesi mają więcej miejsca na chodnikach, a ulica stała się bezpieczniejsza.

 

Zmieniona organizacja ruchu to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Na ulicy Mickiewicza pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Zwierzyniecką wprowadzono ruch jednokierunkowy. Kierowcy mogą jechać od ul. Dąbrowskiego do Słowackiego i od Zwierzynieckiej do Słowackiego. W związku z tym z ul. Sienkiewicza w ul. Mickiewicza można skręcić wyłącznie w lewo. Dzięki wprowadzonemu kontraruchowi rowerzyści mogą poruszać się w obu kierunkach.

Zmian jest więcej: skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i Słowackiego są równorzędne, a cała ulica Mickiewicza została objęta strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. Dzięki temu przestrzeń będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza dla wszystkich użytkowników ruchu. Chodniki zostały uwolnione od parkujących samochodów, ale nie zmniejszyła się liczba miejsc postojowych (57 + 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Malowane są elementy oznakowania poziomego - koperty dla niepełnosprawnych czy sierżanta rowerowego. Zamontowane zostaną również ławki.

- Kierowców poruszających się ul. Mickiewicza prosimy o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie i unikanie jazdy "na pamięć" - podkreśla Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.