IMG 8507Separatory, oddzielające miejsca parkingowe od torów tramwajowych na całej ul. Długiej, Strefa Ograniczonego Ruchu na ul. Franciszkańskiej (od skrzyżowania przy Filharmonii) oraz brak możliwości przejazdu samochodów ul. Dominikańską w godzinach szczytu – to główne założenia zmian przygotowanych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarząd Transportu Publicznego, które usprawnią kursowanie tramwajów w ścisłym centrum Krakowa.

 

– Na ul. Długiej wprowadzimy separatory oddzielające wszystkie miejsca parkingowe od torów tramwajowych. Dotychczasowe, pilotażowe rozwiązanie na odcinku ulicy sprawdziło się, dlatego zastosujemy je w ciągu całej ulicy – zaznacza Łukasz Gryga – dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Kierowcy od lat parkują na ul. Długiej, zbyt często blokując ruch tramwajowy. Separatory w bardziej wyrazisty sposób oddzielają miejsce do parkowania od toru przejazdu tramwajów.

– Poszerzona zostanie Strefa Ograniczonego Ruchu o odcinek między przystankiem na pl. Wszystkich Świętych a Filharmonią. Dodatkowo, od poniedziałku do piątku, od godz. 7 do 18, na ul. Dominikańskiej – między ul. Poselską a Stolarską uniemożliwiony zostanie tranzyt wszystkich samochodów. Wszystko po to, by tramwaje mogły kursować bez większych przeszkód – mówi Łukasz Gryga.

Do Strefy Ograniczonego Ruchu (na ul. Franciszkańską) będą mogły wjechać pojazdy z uprawnieniami, służby, zaopatrzenie oraz mieszkańcy dojeżdżający do posesji i rowerzyści.
Na ul. Dominikańską – o poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 do 18.00 – wjadą pojazdy komunikacji zbiorowej, służby i rowerzyści. W weekendy przejazd ulicą będzie udostępniony na takich samych zasadach jak do tej pory.

Dodatkowo, wjazd do parkingu na posesji oo. Franciszkanów będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Poselskiej.

Zmiany na ul. Długiej będą wprowadzone pod koniec lipca, a nowe zasady ruchu na ul. Franciszkańskiej i Dominikańskiej – w sierpniu.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.