park 6092 960 7204 i 5 października na Politechnice Krakowskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna "30 lat uspokojonego ruchu i płatnego parkowania w Krakowie", zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych PK.

 

Kraków ma najstarszą strefę płatnego parkowania w Polsce, która w tym roku obchodzi 30 rocznicę funkcjonowania. Mimo wielu korekt, rozszerzania strefy, wprowadzania dodatkowych elementów uspokojenia ruchu, problemów nie udało się wyeliminować. Zatłoczenie ulic śródmieścia staje się coraz większe, a liczba miejsc parkingowych nie jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania.

W ciągu tych kilkudziesięciu lat dramatycznie wzrosła liczba samochodów, wciąż rosną potrzeby przewozowe i oczekiwania mieszkańców, wzrasta też zatłoczenie w centrum. Jednak stawki opłat za parkowanie są niezmiennie te same, zupełnie niedostosowane do podaży miejsc i współczesnych realiów. Niezmienne są niestety także kontrowersje, które wywołuje każda dyskusja o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania i ograniczeniu liczby miejsc parkingowych.

- Specjalnie wybraliśmy gorący przedwyborczy okres na tę konferencję, kiedy słyszą Państwo wiele propozycji zmian i kierunków, w których polskie miasta będą podążały pod rządami nowych prezydentów - powiedział dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. PK. - Dlatego pokazujemy 30-letnie doświadczenie, które zaczęło się w latach 80. i do tej pory trwa, czyli jest to długofalowe działanie, ukierunkowane na poprawę warunków życia.

kst reklama parkingowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mam nadzieję, że w tym środowisku, w którym się spotkaliśmy będziemy w stanie zaproponować jakieś rozwiązania: co powinniśmy robić i co realizować - dodał prof. Szarata.

W pierwszej sesji, poświęconej genezie, początkom i rozwojowi krakowskiej strafy, głos oddano jej twórcom, ludziom, którzy od lat 80. starali się o zrównoważony rozwój Krakowa. O planach, ideach, działaniach i strategicznych decyzjach opowiedzieli prof. Andrzej Rudnicki, dr Tadeusz Kopta, Jan Friedberg oraz prof. Wiesław Starowicz.

- Liczę na to, że cała konferencja da asumpt do tego, że zmiany, które są w Polsce nieuniknione, wejdą w życie - podsumował prof. Szarata.

W programie zaplanowano ponadto debatę z udziałem ekspertów oraz 4 sesje referatowe.

- Wydział Inżynierii Lądowej jest nie tylko jednym z największych na Politechnice Krakowskiej, ale także wykazuje niezwykłą aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych, grantów, znany jest też ze współpracy z otoczeniem gospodarczym czy jednostkami samorządowymi - powiedział prorektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Białkiewicz. - Dowodem jest ta konferencja, zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych. Konferencja, która podejmuje ważny i aktualny temat. Problemy parkowania nadal występują, mimo stosownych działań podejmowanych przez miasto. Możemy tu dokonać podsumowań, co zostało zrobione, i wyznaczyć kierunki dalszych działań.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.