P9280411Od 17 sierpnia w Katowicach zacznie obowiązywać strefa TEMPO 30, czyli strefa uspokojonego ruchu w centrum miasta. Jej wprowadzenie na terenie Śródmieścia poprzedzą akcja informacyjna i wydarzenia towarzyszące pod hasłem "Przebojowa 30".

Strefa TEMPO 30 to obszar w mieście, na którym dopuszczalna prędkość jest ograniczona do 30 km/h. Rozwiązanie takie wprowadziło już wiele miast na świecie i w Polsce.  

Założeniem projektu jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców i stworzenie miasta przyjaznego dla ludzi. Poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu w związku z obniżeniem maksymalnej prędkości na drogach w ścisłej zabudowie miejskiej. Będzie mniejsze stężenie spalin w centrum miasta, nastąpi poprawa płynności ruchu, a piesze poruszanie się po centrum miasta będzie łatwiejsze.

Przebojowa 30 plakatJak będzie wyglądała strefa TEMPO 30 w Katowicach?

Aby zapewnić sprawny ruch tranzytowy przez miasto, ważne szlaki komunikacyjne na relacji północ-południe (ulice Mikołowska, Korfantego od Moniuszki, Kościuszki - od ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza i Sokolska) oraz wschód-zachód (ulica Warszawska - do ulicy Szkolnej) zostały wyłączone z zakresu planowanej strefy TEMPO 30. To znaczy, że na ulicach będących granicami strefy, nie zmienia się dotychczasowa prędkość maksymalna. Wprowadzenie TEMPO 30 wiązało się z zamontowaniem 70 znaków na jej obrzeżach informujących o wjeździe do strefy oraz przeprogramowaniem 13 sygnalizacji świetlnych. Dodatkową informacją są znaki poziome, piktogramy.

granice strefy

Tego typu przedsięwzięcie wiąże się docelowo ze zmianami w zakresie oprogramowania lub likwidacji części świateł drogowych, stosowania spowalniaczy ruchu (zawężenia drogi, zmiany w sposobie parkowania, szykany, wyniesienia fragmentów ulic) czy tworzenia skrzyżowań równorzędnych, dróg jednokierunkowych i kontrapasów rowerowych.

Już pierwsze miesiące obowiązywania zaproponowanej strefy dostarczą miastu informacji o tym, gdzie i czy zajdzie konieczność zastosowania jednego lub kilku z wymienionych wyżej rozwiązań. Czas ten pozwoli również ocenić efekty wprowadzenia strefy TEMPO 30.  

Ze strefy wyłączone zostały fragmenty ulic, które pierwotnie miały zostać nią objęte. Dotyczy to ulic:
- Słowackiego, w rejonie wyjazdu z Galerii Katowickiej do skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz z ulicą Mikołowską, ze względu na istniejącą strefę ruchu rowerowego wzdłuż ul. 3 Maja oraz konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką,  
- skrzyżowania Kościuszki - Szeligiewicza - Poniatowskiego, by zapewnić priorytet dla ruchu tramwajowego w rejonie skrzyżowania,
- Warszawskiej, od ulicy Dudy Gracza do ulicy Szkolnej (strefa 30 będzie obowiązywać na ulicy Warszawskiej od ulicy Szkolnej w stronę rynku),
- Al. Korfantego, od ulicy Piastowskiej do Ronda (strefa 30 będzie obowiązywać na Al. Korfantego od ulicy Piastowskiej w stronę rynku),
- skrzyżowania Dworcowa - Kościuszki - św. Jana - Pocztowa - Młyńska, ze względu na istniejącą ścieżkę rowerową w biegu ulic: Pocztowa, Dworcowa, Jana, Kochanowskiego i konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu tramwajowego oraz komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką.

Istniejące rozwiązania uspokajające ruch w strefie TEMPO 30:
- ul. Plebiscytowa - wyniesione przejścia, naprzemienne parkowanie;
- ul. Wojewódzka - wyniesione przejścia, naprzemienne parkowanie;
- ul. Sienkiewicza - naprzemienne parkowanie;
- ul. Dąbrowskiego - wyniesione przejścia;
- ul. Wita Stwosza - wyniesione przejścia;
- ul. Powstańców - wyniesione skrzyżowania;
- ul. Ligonia - wyniesione przejścia;
- ul. Barbary - zawężenie jezdni;
- ul. Tylna Mariacka - progi;
- ul. Młyńska - wyniesione przejścia;
- ul. Teatralna - wyniesione przejścia;
- ul. Kościuszki - naprzemienne parkowanie.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.