zebra crossing 1242780 960 720Już wkrótce przejścia dla pieszych w kilkudziesięciu małopolskich gminach zyskają dedykowane doświetlenie. Na realizację tego zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na małopolskich drogach wojewódzkich zarezerwowano 1,5 mln zł.

 

Mieszkańcy ponad 50 małopolskich gmin już niedługo będą mogli czuć się bezpieczniej na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich. Wiele z nich zyska bowiem dedykowane doświetlenie, dzięki którym korzystający z nich piesi będą widoczni nawet z dużej odległości.

- Przejście dla pieszych powinno być bezpiecznym azylem. Odpowiednie oświetlenie takiego miejsca zwiększa szansę na to, że osoba korzystająca z przejścia będzie dobrze widoczna dla kierowców. A to przekłada się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Na realizację zadania w ramach programu Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczył środki w wysokości 1,5 mln zł. Kwota ta będzie stanowić wkład województwa małopolskiego. Zadanie będzie współfinansowane przez gminy.

Po wstępnej analizie kosztów inwestycji szacujemy, że w ramach zabezpieczonych środków będzie możliwe wykonanie doświetlenia na 76 przejściach dla pieszych.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.