contentmap_plugin

P60202357 listopada rozpoczął się drugi etap likwidacji uskoku na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Po zakończeniu pierwszego etapu, polegającego na wykonaniu pełnego zakresu robót na jezdni relacji Katowice-Gliwice, drogowcy pracują na jezdni w kierunku przeciwnym, relacji Gliwice-Katowice.

W związku z tym nastąpiła zmiana polegająca na przeniesieniu ruchu drogowego na długości około 2 km z jezdni relacji Gliwice-Katowice na nowo wyremontowaną jezdnię przeciwną. Kierującym, tak jak w pierwszym etapie, został zapewniona możliwość poruszania się dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Przez cały okres przebudowy będzie możliwy dojazd do obydwu Miejsc Obsługi Podróżnych. Na remontowanym odcinku obowiązują limity prędkości: w rejonie zmiany jezdni do 60 km/h na pozostałbym odcinku do 80 km/h.

Przebudowa obejmuje blisko kilometrowy odcinek, pomiędzy MOPami Wirek i Halemba, i polega na wykonaniu uzdatniania podłoża gruntowego oraz wzmocnieniu konstrukcji drogi w bezpośrednim sąsiedztwie deformacji podłoża wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych. Natomiast na odcinku około 1 km wymieniona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni. Zakres prac obejmie również rektyfikację kładki dla pieszych łączącej MOP Wirek z MOPem Halemba.

Remont ma zakończyć się przed okresem zimowym. Wartość inwestycji to blisko 11 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.