contentmap_plugin

edroga585W poniedziałek (12 marca) na autostradzie A4 Katowice - Kraków rozpocznie się kompleksowy remont nawierzchni węzła Balin. W czasie przewidzianych na około pięć miesięcy prac zamykane będą poszczególne łącznice węzła, a ruch poprowadzony zostanie objazdami. Planowane jest również połówkowe zamykanie kolejnych części ulicy Balińskiej, na której ruch odbywać się będzie wahadłowo, z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

 

Prace remontowe na węźle Balin koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków obejmą wykonanie w całości nowej nawierzchni na łącznicach oraz na części ulicy Balińskiej.

Jako pierwsze wprowadzone zostaną zmiany w ruchu na łącznicy zjazdowej z autostrady A4 z Katowic na ulicę Balińską, wraz z zawężeniem ulicy Balińskiej. W związku z prowadzonymi pracami łącznica będzie zamknięta do połowy kwietnia br.

Od 24 marca br. zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z ulicy Balińskiej na A4 – w kierunku Krakowa. Jej otwarcie planowane jest na połowę maja br.

W następnej kolejności zamykane będą łącznice: zjazdowa z ulicy Balińskiej na A4 w kierunku Katowic – od połowy maja do końca czerwca br. oraz zjazdowa z A4 z Krakowa na ulicę Balińską – od końca maja do połowy lipca br. Remont zakłada także zamknięcie ulicy Działkowej na czas około miesiąca (w lipcu - sierpniu br.).

Jednocześnie, wraz z remontem łącznic i ulicy Działkowej, remontowana będzie ulica Balińska – kolejne jej części zamykane będą połówkowo.

– Mając na względzie komfort podróżowania w rejonie węzła Balin, nie przewidujemy całkowitego zamknięcia ulicy Balińskiej. Ruch w tym rejonie będzie się odbywał wahadłowo, a regulować go będzie sygnalizacja świetlna. W czasie zamknięcia poszczególnych łącznic węzła i ulicy Działkowej ruch planujemy prowadzić drogami alternatywnymi, przez oznakowane objazdy. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na znaki drogowe – mówi Marta Dobrzańska z biura prasowego Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Prace na węźle Balin i związane z nimi utrudnienia mają się zakończyć w połowie sierpnia br. Terminy prowadzenia robót mogą ulec zmianie.

Źródło: SAM S.A.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.