P4130095W poniedziałek, 15 lipca, ruszą prace związane z remontem wiaduktu nad torami kolejowymi, znajdującym się w ciągu ul. Nowatorów. Tego dnia wiadukt zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów oraz wprowadzone zostaną objazdy. Planowo roboty oraz utrudnienia w ruchu potrwają do 5 sierpnia.

 

Zakres prac, jakie toczyć się będą na wiadukcie, obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej oraz nowej dylatacji. Przeprowadzony zostanie również remont spodu wiaduktu.
Ze względu na roboty drogowe od 15 lipca do 5 sierpnia wiadukt będzie wyłączony z ruchu pojazdów (ruch pieszych na wiadukcie będzie odbywać się bez zmian). Dla samochodów o ciężarze do 3,5 t objazd poprowadzony zostanie ul. Maszynową (pod wiaduktem kolejowym) oraz ul. Budowlanych. Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t zostaną skierowane na Obwodnicę Trójmiasta, ul. Budowlanych oraz ul. Kartuską.

Wiadukt w ciągu ul. Nowatorów powstał w 1951 roku. W 2003 roku przeszedł gruntowny remont. Posiada klasę obciążeń C – poruszać mogą się nim pojazdy do 30 ton.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.