P6020238Na początku sierpnia w Lublinie nastąpią zmiany w organizacji ruchu związane z rozpoczęciem przebudowy: al. Tysiąclecia, drugiego etapu przebudowy al. Kompozytorów Polskich, skrzyżowań w ciągu ul. Droga Męczenników Majdanka oraz kolejnym etapem budowy ul. Muzycznej i remontu kładki nad ul. Sowińskiego.

Przebudowa al. Tysiąclecia

Przebudowa al. Tysiąclecia, na odcinku od rejonu ul. Wodopojnej do ronda im. Romana Dmowskiego (wraz z rondem), rozpocznie się od remontu jezdni południowej, czyli po stronie placu Zamkowego.

Roboty rozpoczną się w najbliższy poniedziałek (1 sierpnia) od wymiany krawężników. W związku z tym jezdnia będzie zwężana o jeden pas ruchu, lewy skrajny bądź prawy skrajny, w zależności od miejsca prowadzonych prac. Ten etap prac potrwa od 8 do 14 dni.

Następnie rozpocznie się frezowanie nawierzchni jezdni południowej. Wówczas wystąpią zawężenia o półtora do dwóch pasów ruchu jadąc w kierunku Zamku.

Prace bitumiczne zostały wstępnie zaplanowane na weekend 19 – 21 sierpnia. Rozpoczną się one w nocy z 19 na 20 sierpnia od układania nowej nawierzchni ronda Dmowskiego. Mogą wystąpić wówczas zawężenia, gdzie dostępny dla kierowców będzie jeden pas ruchu na rondzie.

Następnie, już w ciągu dnia, układana będzie nawierzchnia jezdni południowej. Najpierw na odcinku od ul. Lubartowskiej do ronda. Wówczas jezdnia południowa zostanie zamknięta dla ruchu. Ruch obustronny zostanie zorganizowany na jezdni po stronie Dworca Głównego PKS. Kierowcy jadący ul. Lubartowską w dół będą wjeżdżać na jezdnię północną al. Tysiąclecia, w kierunku Zamku, poprzez dwukierunkową tego dnia ul. Wodopojną. Nie będzie możliwy wjazd w ul. Wodopojną dla pojazdów jadących ul. Lubartowską od strony ul. Ruskiej. Będą one kierowane do skrzyżowania z ul. Dolna 3 Maja i ul. Prusa.

Następnego dnia (21 sierpnia) układa będzie nawierzchnia jezdni południowej na odcinku od starych pasów nawrotowych na wysokości salonu samochodowego do skrzyżowania z ul. Lubartowską. Ruch dwukierunkowy zostanie wówczas przeniesiony na jezdnię północną już na skrzyżowaniu z ul. Dolna 3 Maja i ul. Prusa. Jadący w kierunku Zamku na "swoją" jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. Lubartowską.

W trakcie prac, sygnalizacje świetlne będą wyłączane.

Równolegle z tymi pracami będzie postępowała wymiana nawierzchni chodników i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od pl. Zamkowego do al. Unii Lubelskiej.

Następnym etapem prac będzie przebudowa jezdni północnej al. Tysiąclecia - po stronie Dworca Głównego PKS. Roboty  rozpoczną się pod koniec sierpnia i potrwają maksymalnie do końca listopada.

Przebudowa al. Kompozytorów Polskich (etap II)

Pod koniec przyszłego tygodnia rozpocznie się także drugi etap przebudowy al. Kompozytorów Polskich, obejmujący modernizację: ul. Lipińskiego, ul. Elsnera, ul. Braci Wieniawskich, ul. Lawinowej, ul. Paganiniego, ul. Legendy i budowie ścieżki rowerowej po zachodniej stronie al. Kompozytorów Polskich na odcinku od ul. Koncertowej do al. Smorawińskiego.

Zadanie rozpocznie się od robót brukarskich, czyli wymiany krawężników i remontu chodników. Jako pierwsze objęte pracami będą ulice Elsnera i Braci Wieniawskich. W ciągu miesiąca wykonawcy będą przenosili się na kolejne drogi.

Roboty nawierzchniowe na całym wymienionym zadaniu rozpoczną się we wrześniu.

Budowa ul. Muzycznej

W związku z budową ul. Muzycznej, na cały miesiąc sierpień wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Narutowicza, ul. Głębokiej, ul. Muzycznej, ul. Nadbystrzyckiej.

Organizacja ruchu przewidziana na ten czas będzie identyczna, jak ta, która już funkcjonowała w tym miejscu w ostatnich dniach czerwca. Skręt w lewo z ul. Głębokiej w ul. Narutowicza będzie możliwy tylko z jednego, skrajnego pasa lewoskrętu. Wjazd z ul. Nadbystrzyckiej na skrzyżowanie będzie możliwy również tylko z jednego pasa ruchu, tego znajdującego się bliżej osi jezdni. Jadący ul. Narutowicza na wprost w ul. Nadbystrzycką będą mogli wykonać ten manewr z istniejącego azylu wyznaczonego liniami poziomymi.

Powodem zmian jest konieczność posadowienia komory kanalizacji deszczowej pod skrzyżowaniem.

Przebudowa skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Garbarską i ul. Startową

Roboty te rozpoczną się najprawdopodobniej w środę, 3 sierpnia. Organizacja ruchu związana z tą inwestycją przewiduje zawężenie ul. Droga Męczenników Majdanka na odcinku od rejonu Urzędu Dozoru Technicznego do rejonu stacji paliw.

Wyłączone z ruchu zostaną pasy wzdłuż skarpy. Ruch obustronny będzie odbywał się na pasach ruchu po stronie ul. Wrońskiej. Dla każdej z relacji wydzielonych zostanie po jednym pasie ruchu. W czasie prac z ul. Wrońskiej wyjazd będzie możliwy tylko w prawo, czyli tylko w kierunku centrum. Wjazd natomiast będzie możliwy tylko jadąc od strony ul. Lotniczej. Identycznie będzie wyglądała sytuacja z wjazdem i wyjazdem z parkingu znajdującego się w pobliżu stacji paliw. Na tym etapie ul. Startowa będzie ulicą "ślepą", a wjazd i wyjazd z niej będzie możliwy poprzez ul. Elektryczną i ul. Lotniczą. Zmieni się także nieznacznie organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą. Jadąc od strony Świdnika pas przy osi jezdni będzie wyznaczony tylko do skrętu w lewo, prawy pas zaś do jazdy na wprost i skrętu w prawo.

Ten etap prac potrwa przynajmniej półtora miesiąca. Cała inwestycja zaś będzie trwała do końca roku.

Remont kładki pieszej nad ul. Sowińskiego

W sierpniu wprowadzone zostaną także zmiany w organizacji ruchu w ciągu ul. Sowińskiego. Przez najbliższy miesiąc będzie funkcjonował tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

W pierwszej połowie miesiąca (między 1 a 15 sierpnia) wykonawca zawęzi ulicę o dwa pasy ruchu po stronie Rektoratu UMCS, a więc ruch odbywał się będzie po pasie ruchu bliżej Chatki Żaka. Po 15 sierpnia sytuacja odwróci się i ruch wahadłowy będzie zorganizowany na pasie ruchu bliżej Rektoratu.

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg i Mostów przekazanymi wykonawcy remont kładki, od początku września nie powinny występować utrudnienia w ruchu w ciągu ul. Sowińskiego

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.