Spis treści

Ronda turbinowe z sygnalizacją świetlną należą do nowej generacji skrzyżowań, których funkcjonowanie jest obserwowane, a gromadzone doświadczenia posłużą do wypracowania ich standardowych modeli. Podczas konferencji „Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje” (Kraków, 26-27 kwietnia 2010 r.) Zbigniew Melanowski, analizując dotychczasowy okres eksploatacji krakowskich rozwiązań, stwierdził, iż rondo turbinowe z sygnalizacją świetlną jest korzystniejsze w sytuacji występowania torowisk tramwajowych, ponieważ nie wpływa na zmniejszanie powierzchni akumulacyjnych na jezdniach tarczy skrzyżowania, jak ma to miejsce przy projektowaniu wysp centralnych. Umożliwia też uzyskanie mniejszej długości przejść dla pieszych przez jezdnie, co ma wpływ na konstruowanie programów sygnalizacji świetlnych. Ponadto charakteryzuje się większą przepustowością, zwłaszcza przy dużym udziale relacji skrętnych, oraz stwarza możliwości zapewnienia lepszych warunków ruchu i zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przy konstruowaniu programu sygnalizacji świetlnej na zasadzie sygnalizacji dwufazowej z podfazami „wyprzedzająco czyszczącymi” zatoki akumulacyjne.

Oczywiście są też kwestie, które wymagają wykonania pogłębionych analiz. Jak zaznacza Zbigniew Melanowski, w tym przypadku dotyczą one sygnalizacji Ronda Grzegórzeckiego. Starano się wprowadzić tam (zgodnie z założeniami) priorytet w sterowaniu ruchem dla KST, co w układzie wspólnych torowisk z liniami tramwaju tradycyjnego i kursującymi po nich liniami autobusowymi komplikuje system sterowania i powoduje dość duże straty czasu dla pozostałych uczestników ruchu na tym skrzyżowaniu.

AS

Funkcjonowanie krakowskich rond turbinowych Zbigniew Melanowski omówił na konferencji „Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje” (Kraków, 26-27 kwietnia 2010 r.), a obszerny referat został zamieszczony w materiałach konferencyjnych (SITK/Kraków, Materiały konferencyjne nr 92, zeszyt 151).

Komentarze  
Gość
+1 #1 Gość 2010-07-11 15:26
Wydaje mi się że brakuje planów sytuacyjnych przed i po przebudowie, a tak to tylko można się domyślać na czy opisane zmiany polegają
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
+2 #2 Gość 2010-09-24 04:25
Z podziwem odbieram radykalne zmiany w organizacji ruchu na rondach w Krakowie. Zupełnie odwrotnie jest w Poznaniu. Większość z "dużych rond" w ciągach dróg krajowych to skrzyżowania rozszerzone z wyspą centralną. Poruszanie się po nich jest wyjątkowo niebezpieczne, bo jedyna grupa sygnalizatorów (ogólnych) dla kierowców znajduje się na wlocie. Wewnątrz skrzyżowania nie ma ŻADNYCH sygnalizatorów, a więc trzeba odgadywać sygnały nadawane dla tramwajów i dla pojazdów wjeżdżających z innych wlotów.
Dla "ochrony" pieszych na wylotach zainstalowano ostatnio jedynie żółte migające sygnalizatory z sylwetką pieszego. A przecież dzięki rondom turbinowym można by utworzyć powierzchnię akumulacji przed przejściami dla pieszych...

Ustaliłem, że program sygnalizacji na większości rond w Poznaniu jest niezgodny z Rozporządzeniem MI w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych - pkt. 8.3.2. lit. e). Chodzi o to, że jednocześnie otwarty jest ruch dla samochodów skręcających w lewo z pasów przeznaczonych wyłącznie do jazdy w lewo i dla tramwajów wjeżdżających z tego samego i przeciwległego wlotu, jadących na wprost. W rozporządzeniu jest to ewidentnie zabronione.

Pomimo, że niedługo będzie rok, jak wytknąłem ten problem miejscowemu zarządowi dróg, nic się nie zmieniło. Może ktoś mnie podeprze swoim autorytetem:-) Polecam poznańskie ronda do szczegółowych analiz naukowych. Geometria różnych rond (Rataje, Śródka, Solidarności) jest inna, ale wszędzie taki sam "ułomny" system sygnalizacji świetlnej. Czy to ma jakiś sens?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Henryk
0 #3 Henryk 2014-06-21 10:52
Przed rondem turbinowym powinny być koniecznie znaki ograniczające szybkość,ponieważ kierowcy miejscowi szybko zajmują odpowiednie pasy przed rondem a kierowca nie znający sytuacji często nie zdąży wjechać na odpowiedni pas ponieważ sąsiedni kierowcy go nie wpuszczają i zanim się zorjentuje że jest na rondzie turbinowym jest już za póżno i musi wjeżdżać na niezamierzony pas.Taką sytuację miałem w Krakowie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.