contentmap_plugin

IMG 7525Problem ruchliwego, trudnego i potencjalnie kolizyjnego skrzyżowania w Kcyni w powiecie nakielskim rozwiązało nowe rondo, które dzięki zaangażowaniu środków z budżetu województwa powstało na przecięciu ulic Dworcowej, Nowej, Nakielskiej i 22 Stycznia.

- Rondo poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na ruchliwym kcyńskim skrzyżowaniu. To jedna z wielu inwestycji na drogach wojewódzkich, które realizujemy dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 (Nakło-Wągrowiec) i nr 247 (Szubin-Kcynia) kosztowała 2,1 miliona złotych. W realizacji inwestycji uczestniczyła gmina Kcynia, która zamówiła niezbędną dokumentację projektową, pozyskała grunty oraz wsparła finansowo prace budowlane.

Ruch okrężny na nowym skrzyżowaniu minimalizuje ryzyko wypadków. Dzięki azylom pieszym łatwiej jest przejść przez ruchliwe jezdnie. Z myślą o przejazdach ponadnormatywnych, na wyspie centralnej wybrukowano część powierzchni, aby największe pojazdy nie najeżdżały na krawężniki. Przebudowane zostały chodniki przylegające do ronda, na ich nawierzchni zastosowano betonową kostkę oraz specjalne płyty z wypustkami i wgłębieniami, które ułatwiają orientację osobom niepełnosprawnym. Obniżono też krawężniki przy przejściach i zjazdach na posesje. W ramach prac dodatkowych wymieniony został między innymi kolektor wodociągowy w osi ul. Dworcowej oraz szereg przyłączy.

Przebudowa skrzyżowania wpisała się w pakiet inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Kcynia. Drogi w kierunku Szubina i Nakła zostały przebudowane w poprzednich latach w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na drodze wojewódzkiej nr 241 pod Kcynią zainstalowano też punkt preselekcji ułatwiający namierzanie przeciążonych pojazdów, które przyspieszają degradację dróg. W maju system preselekcji wytypował do kontroli ponad 3 tysiące tirów, które mogły przekroczyć dopuszczalną masę całkowitą.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Komentarze  
Ryszard R. Dobrowolski
0 #1 Ryszard R. Dobrowolski 2017-07-20 21:03
Zwykłe krzyżowanie dróg publicznych w Kcyni, po przebudowie stało się jednopoziomowym skanalizowanym wyspą środkową jednopasowym skrzyżowaniem dróg publicznych typu RONDO. Jest to specjalny rodzaj skrzyżowania dróg w rozumieniu budowli drogowej o dowolnej organizacji ruchu, tu zorganizowanym wg nakazu znaku C-12 "ruch okrężny". Pod względem zasad ruchu jest to zespół skrzyżowań (art. 2.10 prd) wlotowych i wylotowych.
Nie ma żadnego uprawnienia do twierdzenia, że RONDO z wyłączoną z ruchu wyspą środkową, na którym poza skrzyżowaniami mogą być wyloty na drogi dojazdowe i wewnętrzne, które nie tworzą skrzyżowań w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, to w całości pod względem zasad ruchu jedno skrzyżowanie. Nie ma też żadnego uprawnienia do twierdzenia, że RONDO (obiekt budowlany) to "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" (określenie w związku z zasadami ruchu). Taką nazwę nosi każde z wlotowych skrzyżowań (art. 2.10 prd) obiektu skanalizowanego dowolną co do wielkości i kształtu wyspą środkową lub centralnym placem (w tym, a nie wyłącznie, typu rondo), zorganizowanego wg nakazu znaku C-12, który nie ma innego znaczenia poza wskazaniem OKRĘŻNEGO kierunku ruchu, a nie skręcania w lewo przy wyspie w rozumieniu art. 22.2.2 prd. Na skrzyżowaniu wlotowym i na okrężnie biegnącej jezdni kierujący kontynuuje jazdę na wprost, więc nie włącza kierunkowskazów, natomiast na skrzyżowaniu wylotowym skręcając w prawo z tej jezdni zmienia kierunek jazdy wg art. 22.2.1 i 22.5 prd. I tu pytanie do Biura projektów i GDDKiA. Dlaczego projektując rondo w Kcyni nie przestrzegano obowiązującego w GDDKiA zarządzenia dotyczącego projektowania rond? Dlaczego nie wyznaczono okrężnie biegnącej zewnętrznej linii krawędziowej okrężnie biegnącej jezdni? Tu jezdnie nie biegną na wprost do wylotów, wszystkie biegną okrężnie, co jest istota "ruchu okrężnego".
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.