Rower miejski w WarszawieSystem roweru publicznego istnieje w wielu miastach, na przykład w Wiedniu czy Paryżu, a także w Krakowie i Wrocławiu. Ma powstać również w Warszawie. Pozwoli na szybką, łatwą w obsłudze i prawie darmową komunikację na 70-kilometrowej trasie. Jazda rowerami po stolicy będzie możliwa już w przyszłym roku.

Idea systemu roweru publicznego w Warszawie powstała kilka lat temu i przedstawiona została po raz pierwszy na Konferencji Naukowo-Technicznej Miasto i Transport 2007. Natomiast w ubiegłym roku opracowany został, zamówiony przez miasto, „Program rozwoju ruchu rowerowego dla Warszawy”, w którym  zawarto informacje o aktualnym stanie i planowanych trasach rowerowych oraz uruchomieniu systemu roweru publicznego dla stolicy.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 wyznacza 4 zadania dla ruchu rowerowego:

  1. Wzmocnienie instytucjonalne rozwoju systemu rowerowego.
  2. Rozwój infrastruktury i stworzenie systemu roweru publicznego.
  3. Integracja systemu rowerowego, w tym roweru publicznego z innymi podsystemami transportowymi miasta.
  4. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z roweru.

W tym roku, podczas IV Konferencji Naukowo-Technicznej Miasto i Transport 2010 (Warszawa, 24 lutego), Karolina Jesionkiewicz–Niedzińska z Politechniki Warszawskiej przedstawiła koncepcję funkcjonowania roweru publicznego w Warszawie, omawiając możliwe warianty rozwiązań w realizacji projektu.

W celu zapewnienia prawidłowego działania Systemu Roweru Publicznego (SRP), tworząc jego koncepcję najpierw przeprowadzono analizę podobnych systemów już funkcjonujących w Europie. Przeanalizowano także sytuację w Warszawie, uwzględniając m.in.: dane gospodarcze, demograficzne, klimatyczne, istniejącą infrastrukturę rowerową. Następnym etapem jest opracowanie odpowiedniego planu roweru miejskiego, który dopełniony zostanie gdy zapadnie decyzja o jego realizacji.

Jak działać będzie system? Według projektu, ma on być bezobsługowy, wyposażony w  stacje dokowania (do których przypinane są rowery). Jest to rozwiązanie wzorowane na najbardziej popularnym w Europie systemie wdrożonym w Paryżu.

Stołeczny system składać się będzie ze stacji, na których będą ustawione stojaki rowerowe. Ponadto każde takie miejsce wyposażone zostanie w panel sterujący, umożliwiający automatyczne wypożyczanie i zwracanie rowerów, a także gwarantujący możliwość korzystania z karty kredytowej, karty miejskiej, karty miejskiej zintegrowanej z kartą studencką, bądź karty systemu roweru publicznego.

Obszar, w którym możliwy będzie ruch rowerów obejmie 19 km2 (70 km głównych tras, w tym tylko 24 z infrastrukturą). Przewidywana odległość między przystankami to 300-500 m. Planowanych jest 120 wypożyczalni, w których znajdzie się  2200 rowerów. W śródmieściu będzie 105 wypożyczalni i 1550 rowerów, a na kampusach 15 wypożyczalni i 450 rowerów. Ruch rowerów przebiegnie drogami niższej klasy, na których dopuszczalna prędkość samochodów nie jest zbyt wysoka więc nie stanowi zagrożenia dla rowerzystów.

Obsługiwanym obszarem będą stacje metra powiązane z kampusami uniwersyteckimi: Metro Wawrzyszew – UKSW, Metro Stare Bielany – UKSW, Metro Stare Bielany – AWF, Metro Słodowiec – AWF, Metro Służew- UW, Metro Ursynów – SGGW, Metro Stokłosy – SGGW.

Ze względu na warunki klimatyczne i atmosferyczne, system będzie funkcjonował od kwietnia do października, tj. około 7 miesięcy. W tym okresie wypożyczalnie będą czynne przez całą dobę.

Szacowana wartość całego systemu wynosi 17 mln zł. W skład kosztów wchodzą: wyposażenie wypożyczalni (stojaki, panele, zadaszenia), zakup rowerów, wdrożenie systemu informatycznego i systemu zarządzania, zakup samochodów do obsługi systemu, obsługa przetargu, wykonanie projektu, kampania promocyjna. Koszt eksploatacji SRP wyniesie około 3 mln zł rocznie.

Możliwości finansowania systemu jest kilka. Pod uwagę brane jest dofinansowanie z Unii Europejskiej (POIG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.4 – Produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym - Projekt: Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń”), a także system płatnego parkowania, który szacunkowo da roczny przychód ok. 47 mln zł oraz wpływy z reklam na wiatach przystankowych i samych rowerach (12,5 mln zł).

W planowaniu SRP rozważane są również istniejące ryzyka. Powstaje na przykład obawa, że w Warszawie może wystąpić podobne zjawisko, jak w Wilnie lub w Paryżu, gdzie dochodziło do wandalskich zniszczeń.

Joanna Schabowska

 

Rower publiczny w Warszawie (PDF, 3MB)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.